Nieuwsarchief

College benoemt Adviesraad Sociaal

19 jul 2016Dinsdag 5 juli is de Adviesraad Sociaal benoemd. De leden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugdbeleid. De adviesraad geeft onafhankelijk advies.

Lees verder >>

Niet alleen verse groenten, maar ook kunst in de Stadstuin Marskant

14 jul 2016De Stadstuin aan de Marskant groeit en bloeit. De eerste oogst staat op het punt geoogst te worden. Maar er is meer te zien. De tuin is de locatie voor een mooi kunstproject. Er staan onder meer twee beschilderde keten.

Lees verder >>

Succesvolle aanpak tegen huurachterstand; Vermindering huisuitzettingen en incassokosten

13 jul 2016De afgelopen jaren hebben gemeente, Welbions en de Stadsbank Oost Nederland intensief samengewerkt, om huurachterstanden te voorkomen. En met succes! De deurwaarder is minder vaak ingeschakeld, doordat de partijen samen met de huurders al in een vroeg stadium zoeken naar een passende betalingsregeling.

Lees verder >>

Ontwerp-Horecavisie ter inzage gelegd

13 jul 2016De nieuwe ontwerp-Horecavisie ligt vanaf 14 juli ter inzage. ‘Hiermee legt het college de basis voor een toekomstgericht prettiger verblijfsklimaat in de binnenstad voor bezoeker, ondernemer en bewoner en de rest van Hengelo’, aldus wethouder Mariska ten Heuw.

Lees verder >>

50.000 euro beschikbaar voor beeldende kunst; aanvraag indienen kan tot 1 september 2016

13 jul 2016De gemeente Hengelo wil Hengelose professionele beeldend kunstenaars de kans geven om hun werk in Hengelo zichtbaar te maken. En dan bij voorkeur in de binnenstad. Daarvoor kunnen zij tot 1 september subsidie aanvragen. In totaal is er 50.000 euro beschikbaar, per aanvraag maximaal 10.000 euro. De initiatieven moeten plaatsvinden in het seizoen 2016-2017.

Lees verder >>

Eerste selectie Win je Winkel bekend

11 jul 2016De vakjury heeft uit alle nominaties vijf concepten gekozen die doorgaan naar de volgende ronde van Win je Winkel. De overgebleven kandidaten uit Win je Winkel krijgen na de zomer de kans om naast de vakjury ook de bezoekers van de Hengelose binnenstad voor zich te winnen. Dit om uiteindelijk de felbegeerde sleutel van een leegstaand pand in ontvangst te nemen en hun onderneming te starten.

Lees verder >>

Picknick in Stadstuin Marskant om goed initiatief en goede samenwerking op zomerse wijze te vieren

8 jul 2016De keten is compleet. De gemeente en SWB zijn in staat om met steun van de provincie Overijssel compost te maken van etensresten, het compost te gebruiken in de Stadstuin en Groentuin en eten te verbouwen voor de Voedselbank. De etensresten worden weer gebruikt om compost te maken.

Lees verder >>

Ontwikkeling Hart van Zuid in stroomversnelling

6 jul 2016Het projectbureau Hart van Zuid heeft de gronden van EMGA aangekocht. Dat maakt het Hengelose college van B&W bekend. Met de aankoop van deze grond kan de aanleg van het noordelijke deel van de Laan Hart van Zuid daadwerkelijk starten.

Lees verder >>

Zwemlesmethode 'SuperSpetters' door extra geld ook beschikbaar voor kinderen die opgroeien in armoede

4 jul 2016De nieuwe en innovatieve zwemlesmethode van de KNZB ‘Superspetters’ is dankzij een bijdrage van de Vriendenloterij ook beschikbaar voor kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. In Twente is het Twentebad het enige bad met zwemles volgens de SuperSpetters methode.

Lees verder >>

Hengelo zegt 'ja' tegen beter afval scheiden: minder restafval door verpakkingencontainer

30 jun 2016Het restafval in Hengelo is opnieuw afgenomen. In 2015 gooiden de Hengeloërs nog 145 kilo restafval per persoon weg. In 2016 is dat op basis van de cijfers van het eerste kwartaal 125 kilo per persoon. 20 kilo minder dus! Het succes is te danken aan de invoering van de verpakkingencontainer en de milieupleinen op buurtniveau.

Lees verder >>

Met de bakfiets etensresten ophalen bij hoogbouw

30 jun 2016Op drie plekken in Hengelo start volgende maand een proef om met een bakfiets etensresten op te halen bij hoogbouwwoningen. De etensresten worden vervolgens in een zogenoemde rocketcomposter verwerkt tot ferment, een soort supercompost.

Lees verder >>

Het college van B&W stelt concept-Woonvisie vast. De gemeenteraad neemt na de zomer een besluit

29 jun 2016Het Hengelose college van B&W heeft de nieuwe concept-Woonvisie vastgesteld. In de Woonvisie spreekt het college af dat in Hengelo meer ruimte komt voor initiatieven van Hengeloërs.

Lees verder >>

Succesvol bedrijf gestart in 2015? Meld u aan voor de Startersprijs 2016

24 jun 2016Iedereen die in 2015 in de gemeente Hengelo, Borne of Hof van Twente is gestart met een eigen bedrijf maakt kans op de Startersprijs Midden Twente 2016. Aanmelden kan tot 1 september.

Lees verder >>

Zwem alleen in gecontroleerd zwemwater

23 jun 2016Als het kwik stijgt, zoeken we graag verkoeling in het water. Meren, plassen en rivieren zijn favoriete plekken om te vertoeven. Maar waar kun je nu veilig zwemmen? Waterschap Vechtstromen adviseert om te zwemmen in één van de officieel aangewezen zwemwateren.

Lees verder >>

Gemeentelijke trouwzaal tijdelijk in Markant: maandag 20 juni laatste huwelijken in stadhuis

17 jun 2016Op maandag 20 juni trouwen de laatste stellen in het stadhuis. Daarna sluit de trouwzaal ruim twee jaar vanwege de grondige renovatie van het stadhuis.

Lees verder >>

Historische foto's naar het station

17 jun 2016De wachtkamer van het station wordt voorzien van historische Hengelose stationsfoto’s uit het gemeentearchief.

Lees verder >>

Schoolverzuim Hengelo gedaald

15 jun 2016Het schoolverzuim in Hengelo is vorig jaar gedaald. Dat blijkt uit de registratie van het Bureau Leerlingzaken. Hengelo doet het daarbij relatief goed ten opzichte van de omliggende gemeenten. Het Bureau Leerlingzaken werkt voor de gemeenten Hengelo en Borne.

Lees verder >>

Minder restafval door verpakkingencontainer: Hengelo gaat van 145 naar 125 kilo restafval

15 jun 2016Het eerste kwartaal van 2016 is het restafval in Hengelo afgenomen met 20 kilo per persoon op jaarbasis. In 2015 gooiden de Hengeloërs nog 145 kilo restafval per persoon weg. In 2016 is dat op basis van de cijfers van het eerste kwartaal 125 kilo per persoon. Het succes is te danken aan de invoering van de verpakkingencontainer en de milieupleinen op buurtniveau.

Lees verder >>

Peuterspeelzaal verandert in Voorschool; Ontwikkelrecht voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar

15 jun 2016De Hengelose peuterspeelzalen worden Voorschool-locaties die voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De rijksoverheid wil dat vanaf 2018 de kwaliteitseisen en de financieringsstructuur voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang gelijk zijn. De gemeente wil daarom het peuterspeelzaalwerk, de Voorschool, per 2017 anders inrichten. De gemeenteraad moet nog beslissen.

Lees verder >>

Nieuwbouw: iets voor u? Kijk eens op www.kavelsinhengelo.nl!

14 jun 2016Droomt u er wel eens van om een woning te laten bouwen? Helemaal naar uw smaak? De gemeente Hengelo heeft op verschillende locaties kavels te koop.

Lees verder >>

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie