Milieu, handhaving

Product:

Milieu, handhaving

Beschrijving:

De gemeente Hengelo vindt een schone, veilige en leefbare omgeving erg belangrijk. Ook voor de volgende generaties. Hoe de gemeente dat wil bereiken staat in het Handhavingsplan milieubeheer. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Preventie staat voorop: voorkomen is immers beter dan genezen.
  • Bestrijding bij de bron: daar waar het probleem ontstaat, moet het worden aangepakt.
  • De vervuiler betaalt: de vervuiler is verantwoordelijk en moet dus voor de schade opdraaien.

De overheid controleert of bedrijven zich aan de milieuregels houden. Maar uiteindelijk is elk bedrijf zelf verantwoordelijk voor een goede milieuzorg. En voor het naleven van wetten en voorschriften. De overheid houdt daar natuurlijk wel toezicht op. Maar vaak is dat een momentopname. Tussen twee controles in kan er van alles gebeuren waarvan de controleur niet op de hoogte is.

Milieuklachten

Heeft u overlast van een bedrijf? Of denkt u dat een bedrijf de milieuvoorschriften overtreedt? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. De gemeente kijkt dan of het bedrijf illegaal heeft gehandeld of bepaalde normen heeft overschreden. Zo ja, dan zal de gemeente actie ondernemen. Milieuklachten over een bedrijf kunt u ook indienen bij Meldpunt Overijssel.

Ook de politie houdt zich bezig met toezicht op milieuwetgeving. De politie is dag-en-nacht bereikbaar en kan vaak al in een zeer vroeg stadium (dreigende) ongewenste situaties signaleren en daar tegen optreden. U kunt de politie bereiken via 0900-8844.

Gerelateerde producten:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie