Bijstandsuitkering, maatregelen en boete

Product:

Bijstandsuitkering, maatregelen en boete

Beschrijving:

Om een uitkering te krijgen of te houden moet u regelmatig informatie geven aan de gemeente. U moet ervoor zorgen dat de informatie juist is en volledig. En u moet de informatie op tijd verstrekken. Als u dat niet doet, moet de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete is gelijk aan het benadelingsbedrag. Het benadelingsbedrag is de uitkering die u ten onrechte of teveel heeft ontvangen (met een minimum van € 150). Bij herhaling is de boete 150% van het benadelingsbedrag. 

Naast de verplichting om informatie te geven, moet u zich ook aan andere wettelijke verplichtingen houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de sollicitatieplicht. Als u dat niet doet, kan een maatregel volgen. De gemeente kan dan uw uitkering voor bepaalde tijd verlagen. De gemeente stemt de maatregel af op de ernst van de situatie, de mate van verwijtbaarheid en uw omstandigheden. Er kunnen dringende redenen zijn waardoor de gemeente geen maatregel oplegt.

Wat moet ik meer weten ?

Meer info bij:

Telefoon: (074) 245 97 67
Reactieformulier

Informatiebalie Sociale Zaken verhuist van stadskantoor naar stadhuis

Heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? En heeft u geen klantmanager of consulent bij Sociale Zaken? Dan kunt u vanaf 1 oktober terecht aan de informatiebalie van Sociale Zaken aan het Publieksplein in het stadhuis. De balie is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur.

Let op: Heeft u wel een klantmanager of consulent bij Sociale Zaken? Dan kunt u met uw vragen terecht bij uw contactpersoon. Dat kan telefonisch tijdens de bekende spreekuurtijden.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie