Gemeenteraad

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. De lokale afdelingen van de politieke partijen stellen een kandidatenlijst op. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen maakt u als inwoner hieruit uw keuze. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Hengelo telt 81.000 inwoners en 37 raadsleden.

Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De gemeenteraad vergadert in principe tweewekelijks op de woensdagavond. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal.

De precieze data kunt u vinden in de bestuursagenda. Datum, tijd en agenda vindt u ook in de gemeenteadvertentie die op dinsdagen in het Hengelo's Weekblad wordt gepubliceerd.

 

In de gemeenteraad van 2014-2018 hebben de volgende negen partijen zitting:
 

Pro Hengelo 7 zetels
SP 7 zetels
CDA 6 zetels
VVD 5 zetels
PvdA 4 zetels
D66 4 zetels
BurgerBelangen 2 zetels
Groen Links 1 zetel
ChristenUnie 1 zetel


Persoonlijke pagina's

Komende vergaderingen

Datum en tijdVergaderingLocatie
29-10-2014 19:30Gemeenteraad 29-10-2014Stadhuis, Raadzaal
05-11-2014 17:00Gemeenteraad 05-11-2014Stadhuis, Raadzaal
19-11-2014 19:30Gemeenteraad 19-11-2014Stadhuis, Raadzaal
03-12-2014 19:30Gemeenteraad 03-12-2014Stadhuis, Raadzaal
17-12-2014 18:30Gemeenteraad 17-12-2014Stadhuis, Raadzaal
14-01-2015 19:30Gemeentraad 14-01-2015Stadhuis, Raadzaal
28-01-2015 19:30Gemeenteraad 28-01-2015Stadhuis, Raadzaal
11-02-2015 19:30Gemeenteraad 11-02-2015Stadhuis, Raadzaal
04-03-2015 19:30Gemeenteraad 04-03-2015Stadhuis, Raadzaal
 

Sitemenu

 

Hebt u vragen?
14 074

Of zoek

Zoek

Zoekformulier
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieSluiten