College van B en W

Het college van B en W

 

Het college van burgemeester en wethouders (B en W) is het dagelijks bestuur van de gemeente en kan worden gezien als een gemeentelijke regering. Het college voert het beleid uit dat op hoofdlijnen door de gemeenteraad is vastgesteld.

Daarover moet het college verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het niet eens is met een collegebesluit, kan de raad dit besluit echter niet herroepen. Wel kan de raad er bij het college op aandringen een ander besluit te nemen. In het uiterste geval kunnen ťťn of meerdere wethouders naar huis worden gestuurd.

De gemeenteraad heeft een groot aantal zaken aan het college gedelegeerd om uitvoering van het beleid effectief te laten verlopen. Het gaat dan vooral om besluiten die zijn genomen op basis van vastgesteld beleid en dus niet meer in de gemeenteraad aan de orde hoeven te komen. Daarnaast is het college verantwoordelijk voor de financiŽn van de gemeente en het personeelsbeleid. Gemeentesecretaris Wimjoost Licht is als hoogste beleidsadviseur van de gemeentelijke organisatie eveneens lid van het college.

Burgemeester en wethouders hebben een eigen taakgebied (portefeuilleverdeling). Over sommige zaken moet het college als geheel een besluit nemen. Dan beslist het college bij meederheid van stemmen.

Zie ook

College van B en W van Hengelo

drs. Sander W.J.G Schelberg (Burgemeester)

drs. Sander W.J.G Schelberg (Burgemeester)(074) 245 9244
s.schelberg@hengelo.nl

Linkedin

Burgemeester Schelberg stelt zich graag aan u voor.

Burgemeester Schelberg bezoekt regelmatig HengeloŽrs die in het nieuws zijn.

Portefeuilles:

 • Burger en Bestuur
 • Dienstverlening
 • Internationaal
 • Veiligheid
 • Openbare Orde
 • Bestuurlijke Samenwerking

drs. Jan Bron (Wethouder)

drs. Jan Bron (Wethouder)074 2459245
j.bron@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
PvdA - Partij van de Arbeid

 

Portefeuilles:

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke Ordening
 • Verkeer en Vervoer
 • Eerste loco-burgemeester
 • Groot Driene
 • Berflo Es
 • Hart van Zuid
 • Nevenfuncties

drs. Mariska A. ten Heuw (Wethouder)

drs. Mariska A. ten Heuw (Wethouder)074 2459953
m.tenheuw@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
SP - Socialistische Partij

 

Portefeuilles:

 • Inburgering, Educatie en Re-integratie
 • Sociale Zaken
 • Werk (arbeidsmarkt)
 • Economie
 • Tweede loco-burgemeester
 • Hengelose Es
 • Woolde
 • Nevenfuncties

Erik Lievers (Wethouder)

 Erik Lievers (Wethouder)074 2459594
e.lievers@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
D66

 

Portefeuilles:

 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Sport en Recreatie
 • Accommodaties
 • Handhaving
 • ICT
 • Personeel en Organisatie
 • Vierde loco-burgemeester
 • Wijk Noord
 • Slangenbeek
 • Nevenfuncties

Wieger Mulder (Wethouder)

 Wieger Mulder (Wethouder)074 2459594
w.mulder@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
Burger Belangen

 

Portefeuilles:

 • Cultuur
 • Financiën
 • Belastingen
 • Grondzaken
 • Derde loco-burgemeester
 • Binnenstad
 • Wilderinkshoek
 • Nevenfuncties

Janneke E. Oude Alink (Wethouder)

 Janneke E. Oude Alink (Wethouder)074 2459246
j.oudealink@hengelo.nl

Lid van de politieke partij:
GroenLinks

Portefeuilles:

 • Zorg
 • Gezondheid
 • Jeugd
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Beheer (groen, grijs en blauw)
 • Vijfde loco-burgemeester
 • Hasseler Es
 • Buitengebied
 • Nevenfuncties

 

Ir. Wimjoost Licht (Secretaris)

Ir. Wimjoost Licht (Secretaris)074 2459210
gemeente@hengelo.nl

Persoonlijke pagina's

 

Sitemenu

 

Hebt u vragen?
14 074

Of zoek

Zoek

Zoekformulier
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieSluiten