12G200356 - Kantorenvisie Netwerkstad Twente

In navolging van een gezamenlijke bedrijventerreinenvisie is samen met de Netwerkstad partners ook een gezamenlijke kantorenvisie gemaakt. Om de huidige en toekomstige situatie op de kantorenmarkt inzichtelijk te maken is bureau STOGO opdracht gegeven een gedegen analyse te maken, een raming van de vraag naar kantoren te maken en een toekomstbeeld voor de kantorenontwikkeling te schetsen. Voor dit laatste zijn vastgoedpartijen geÔnterviewd en heeft een rondetafelgesprek met marktpartijen en intermediaire organisaties plaatsgevonden.
 
De aanbevelingen uit het adviesrapport van STOGO zijn door de werkgroep kantoren van de Netwerkstad vertaald naar concrete beleidvoorstellen. Die beleidsadviezen behelzen afspraken omtrent type kantoorlocaties, plancapaciteit, fasering van plancapaciteit, renovatie en vervangende nieuwbouw, voorwaarden (ver)nieuwbouw en diverse aspecten ten aanzien van de aanpak van leegstand.
Gevraagd wordt om met de nota en het daarop geŽnte beleid in te stemmen.

Behandeld in:

 

Sitemenu

 

Hebt u vragen?
14 074

Of zoek

Zoek

Zoekformulier
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieSluiten