Gemeenteraad

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste orgaan in een gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. De lokale afdelingen van de politieke partijen stellen een kandidatenlijst op. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen maakt u als inwoner hieruit uw keuze. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Hengelo telt 81.000 inwoners en 37 raadsleden.

Hoofdtaken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De gemeenteraad vergadert in principe elke maand. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal.

De precieze data kunt u vinden in de bestuursagenda. Datum, tijd en agenda vindt u ook in de gemeenteadvertentie die op dinsdagen in het Hengelo's Weekblad wordt gepubliceerd.

 De raad heeft drie belangrijke rollen:

  • hij treedt op namens de bevolking;
  • hij geeft kaders aan
  • controleert het college van B&W

De raad heeft de bevoegdheid om:

  • Verordeningen te maken. Dat zijn gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich te houden hebben.
  • De gemeentelijke begroting en jaarrekening vast te stellen en de hoogte van gemeentelijke tarieven (bijvoorbeeld parkeren) en belastingen (bijvoorbeeld hondenbelasting) te bepalen. 


Instrumenten van de raad:

Voor het vervullen van zijn rol als controleur, heeft de raad de beschikking over de volgende instrumenten:

  • het recht van initiatief: een raadslid kan onderwerpen in de raad brengen;
  • het recht van amendement: een raadslid kan vragen om onderwerpen inhoudelijk te wijzigen;
  • het recht van vragen: een raadslid kan zowel mondelinge als schriftelijke vragen stellen;
  • het recht van interpellatie: een raadslid kan aan de raad vragen of hij vragen mag stellen over een onderwerp dat niet op de raadsagenda staat;
  • het recht op informatie: het college heeft een actieve en passieve informatieplicht tegenover de raad. Actief wil zeggen dat het college uit eigen beweging de raad informeert over bijvoorbeeld beleid en ontwikkelingen. Passief betekent dat het college de raad informeert naar aanleiding van vragen uit de raad.

 

In de gemeenteraad van 2014-2018 hebben de volgende negen partijen zitting:
 

Pro Hengelo 7 zetels
SP 7 zetels
CDA 6 zetels
VVD 5 zetels
PvdA 4 zetels
D66 4 zetels
BurgerBelangen 2 zetels
Groen Links 1 zetel
ChristenUnie 1 zetelOp dit moment zijn de gekozen raadsleden ten Heuw en Lievers nog lid van het zittende College van B&W.
De wethouders Bron en Mulder keren niet terug in de raad.

Persoonlijke pagina's

Komende vergaderingen

Datum en tijdVergaderingLocatie
14-05-2014 19:30Gemeenteraad 14-05-2014Stadhuis, Raadzaal
28-05-2014 19:30Gemeenteraad 28-05-2014Stadhuis, Raadzaal
11-06-2014 19:30Gemeenteraad 11-06-2014Stadhuis, Raadzaal
25-06-2014 19:30Gemeenteraad 25-06-2014Stadhuis, Raadzaal
02-07-2014 19:30Gemeenteraad 02-07-2014Stadhuis, Raadzaal
27-08-2014 19:30Gemeenteraad 12-11-2014Stadhuis, Raadzaal
10-09-2014 19:30Gemeenteraad 16-12-2014Stadhuis, Raadzaal
24-09-2014 19:30Gemeenteraad 24-09-2014Stadhuis, Raadzaal
08-10-2014 19:30Gemeenteraad 08-10-2014Stadhuis, Raadzaal
22-10-2014 19:30Gemeenteraad 22-10-2014Stadhuis, Raadzaal
05-11-2014 19:30Gemeenteraad 05-11-2014Stadhuis, Raadzaal
19-11-2014 19:30Gemeenteraad 19-11-2014Stadhuis, Raadzaal
03-12-2014 19:30Gemeenteraad 03-12-2014Stadhuis, Raadzaal
17-12-2014 18:30Gemeenteraad 17-12-2014Stadhuis, Raadzaal
14-01-2015 19:30Gemeentraad 14-01-2015Stadhuis, Raadzaal
 

Sitemenu

 

Hebt u vragen?
14 074

Of zoek

Zoek

Zoekformulier
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieSluiten