Sociale Zaken

De sector Sociale Zaken van de gemeente Hengelo is er voor inwoners met een laag inkomen: voor werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en voor werkgevers.

De telefoonnummers, adresgegevens en spreekuurtijden van de verschillende afdelingen van Sociale Zaken vindt u op deze website. Net als meer interessante links. Het actuele nieuws van Sociale Zaken kunt u lezen in de nieuwsbrief Alinea.

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u een WWB-uitkering aanvragen. De WWB (Wet Werk en Bijstand) is een uitkering voor mensen van 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd. U krijgt alleen bijstand, als u zelf onvoldoende middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen zoals een eigen huis of een auto. De bijstand is een minimumuitkering die maandelijks nodig is voor kosten als huur, voeding, kleding en de premie voor een zorgverzekering.
De uitkering IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is voor oudere en werkloze werknemers. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen als u op of na de leeftijd van 50 jaar werkloos bent geworden en de volledig een WW-uitkering hebt ontvangen. Deze wet geldt ook voor gedeeltelijke arbeidsongeschikte werklozen van 50 jaar of ouder. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing.

Een WWB of IOAW-uitkering kunt u alleen digitaal aanvragen via www.werk.nl 
Bent u jonger dan 27 jaar en u wilt een WWB-uitkering aanvragen, dan geldt een zoektijd van vier weken. De zoekperiode gaat in vanaf de dag dat u zich bij de gemeente meldt. U kunt voor een afspraak bellen naar: 245 97 67. U krijgt dan een afspraak voor de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst op het Werkplein Twente, locatie De Gieterij in het ROC van Twente.

In de Gemeentebalie op deze site vindt u meer informatie over Sociale Zaken. 
Afspraken over het huisbezoek vindt u in het Protocol Huisbezoek.  

 

Sitemenu

 

Hebt u vragen?
14 074

Of zoek

Zoek

Zoekformulier
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieSluiten