Sociale Zaken

De sector Sociale Zaken van de gemeente Hengelo is er voor inwoners met een laag inkomen: voor werknemers, zelfstandigen, mensen met een uitkering en voor werkgevers.

Iedereen moet zoveel mogelijk proberen om zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. De meeste mensen doen dat met betaald werk. Totdat u werk gevonden hebt, kunt u een uitkering van de Participatiewet aanvragen. De Participatiewet is er voor mensen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. U krijgt alleen bijstand, als u zelf onvoldoende middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. De gemeente kijkt daarbij naar uw inkomsten en uw vermogen. Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen zoals een eigen huis of een auto. De bijstand is een minimumuitkering die maandelijks nodig is voor kosten als huur, voeding, kleding en de premie voor een zorgverzekering. Met ingang van 2015 gelden nieuwe regels als u een uitkering aanvraagt of ontvangt. In dit overzicht leest u wat de wijzigingen zijn. 

IOAW

De uitkering IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is voor oudere en werkloze werknemers. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen als u op of na de leeftijd van 50 jaar werkloos bent geworden, u geboren bent voor 1-1-1965 en de verlengde WW-uitkering hebt ontvangen. De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het sociaal minimum. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, blijft buiten beschouwing.

Participatiewet

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. De Participatiewet is er voor mensen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Daarbij is de gemeente Hengelo verantwoordelijk voor de ondersteuning van een grote groep inwoners bij het vinden van werk: mensen met een bijstandsuitkering of een arbeidsbeperking en werkzoekende jongeren. De participatiewet vervangt onder meer de Wet Werk en Bijstand (WWB). In bijgaand schema vindt u een overzicht van de veranderingen.

Uitkering aanvragen

Een uitkering kunt u alleen digitaal aanvragen via www.werk.nl 
Bent u jonger dan 27 jaar en u wilt een uitkering aanvragen, dan geldt een zoektijd van vier weken. De zoekperiode gaat in vanaf de dag dat u zich bij de gemeente meldt. U kunt voor een afspraak bellen naar: 245 97 67. U krijgt dan een afspraak voor de wekelijkse voorlichtingsbijeenkomst op het Werkplein Twente, locatie De Gieterij in het ROC van Twente.

Meer informatie

In de Gemeentebalie op deze site vindt u meer informatie over Sociale Zaken. Afspraken over het huisbezoek vindt u in het Protocol Huisbezoek.  

Contactgegevens

De telefoonnummers, adresgegevens en spreekuurtijden van de verschillende afdelingen van Sociale Zaken vindt u op deze website. Net als meer interessante links. Het actuele nieuws van Sociale Zaken kunt u lezen in de nieuwsbrief Alinea.

 

Sitemenu

 

Hebt u vragen?
14 074

Of zoek

Zoek

Zoekformulier
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieSluiten