Wet- en regelgeving

Als (startende) ondernemer krijgt u te maken met landelijke en lokale regelgeving. De regels zijn divers en ook afhankelijk van het soort bedrijf dat u wilt starten. Zo gelden voor een horecaonderneming weer andere regels dan voor kantoren.

Antwoord voor bedrijven

Bij de landelijke website Antwoord voor Bedrijven vindt u alle onderwerpen waar u als (startende) ondernemer mee te maken krijgt. Niet alleen als het gaat om vergunningen, maar ook over bijvoorbeeld subsidies en milieuregelgeving.

Belastingen

Hier vindt u een opsomming van de meest voorkomende algemene heffingen. Daarnaast wordt er bijna altijd een bedrag in rekening gebracht voor het verkrijgen van een vergunning of ander document. In de Legesverordening 2011 vindt u de tarieven voor dit jaar.
Meer algemene informatie over belastingen, aanslagen, betaalmethoden, kwijtschelding vindt u via het product Gemeentelijke Belastingen.

Onroerende Zaakbelasting

De OZB is een gemeentelijke belasting die eigenaren van onroerende zaken ieder jaar moeten betalen. Onder onroerende zaken vallen onder meer woningen, bedrijfspanden en grond.

Rioolheffing

Een rioolheffing is verschuldigd door degene die een pand gebruikt dat op de riolering van de gemeente is aangesloten. 

Precariobelasting

Precariobelasting betaalt u als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Voorbeelden hiervan zijn luifels, terrasjes van horecaondernemingen, steigers, reclameborden en containers (voor de opvang van bouwpuin). 

 

Sitemenu

 

Hebt u vragen?
14 074

Of zoek

Zoek

Zoekformulier
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatieSluiten