Regelgeving

Leefbare en nette stad

Om beleid goed uit te kunnen voeren, zijn regels nodig.

Regelgeving

Op beleid dat door het college van B en W of door de gemeenteraad is vastgesteld, is regelgeving van toepassing. Dit is nodig om het beleid goed te kunnen uitvoeren en de stad leefbaar en netjes te houden voor iedereen. 

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Hengelo? Bijvoorbeeld regels over parkeer- of evenementenvergunningen? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website van de overheid. 

Ga naar Overheid.nl

Uitvoering

De gemeenteraad besluit welk beleid moet worden gevoerd. Vervolgens gaan het college van B en W en de ambtelijke organisatie aan de slag om het beleid uit te voeren. De uitvoering van beleid kan soms veel tijd kosten. Dit komt omdat het vaak om veel geld gaat en grote groepen mensen aangaat en het daarom extra veel aandacht vereist.

Invloed

Er wordt veel invloed uitgeoefend op het beleid. Het college van B en W krijgt adviezen van vele adviescommissies over allerlei onderwerpen, politieke partijen hebben over bepaalde onderwerpen een uitgesproken mening en er moet rekening gehouden worden met eerder verschenen beleidsnotities. Daarnaast is op sommige terreinen al beleid vastgesteld door hogere overheden, zoals Regio Twente en het Rijk. De kunst van het besturen is om al die ideeën, gedachten, voorschriften en regels te verwerken in een herkenbaar en aansprekend beleid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu