Gezondheidspark

Veel bewoners hebben het ontwerp bekeken voor de woonrijpsituatie voor het Woolderpark.

Wij hebben alle reacties verzameld, besproken en we hebben overal een reactie op gegeven.

De reacties op het ontwerp waren zeer uiteenlopend en waren voor de gemeente aanleiding om het ontwerp aan te passen. De reactienota kunt u hier bekijken. De belangrijkste en meest ingrijpende wijziging is dat we de straten niet meer dood laten lopen maar met elkaar verbinden zodat verkeer rond kan rijden. Hiermee worden veel bezwaren weggenomen en wordt verkeerskundig gezien een goede ontsluiting aangelegd. Vanwege de beperkte ruimte hebben we dit opgelost door een gecombineerd rij- en voetpad aan te gaan leggen.

Aangepast ontwerp

Het aangepaste ontwerp kunt u hier bekijken. Dit ontwerp laten wij nu verder uitwerken. Zodat we in september kunnen starten met de realisatie. De aannemer die het werk voor de gemeente gaat uitvoeren zal u hier over informeren.  

Oplevering laatste woningen Woolderpark

De laatste woningen in het Woolderpark worden opgeleverd. Daarna krijgen de straten de definitieve inrichting. 
Het gaat om de straten W.J. Kolffstraat, J. Frankstraat en de F.C. Donderstraat.

In de straten: 

  • wordt de bestrating opnieuw gelegd;
  • realiseren we de parkeerplaatsen;
  • leggen we de inritten aan;
  • plaatsen de nieuwe lantarenpalen op de juiste plek;
  • realiseren we het openbaar groen (aanplanten van struiken bomen en zaaien van gras).

Hiervoor heeft de gemeente een plan gemaakt. Klik hier voor het  ontwerp van de inrichting. Ook ziet u voorbeelden van de lantarenpalen, het hekwerk en de bomen die we gaan planten.

Toelichting keuzes

Bij het uitwerken van het plan hebben we bewust een aantal keuzes gemaakt die wellicht goed zijn om even toe te lichten.

Het idee achter het plan is dat er in het Woolderpark zo veel mogelijk op eigen terrein geparkeerd wordt. Bij het appartementengebouw zijn parkeerplaatsen aangelegd en de grondgebonden woningen hebben 1 of 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Het is de bedoeling dat u deze parkeerplaatsen zo veel mogelijk gebruikt en in stand houdt. De woonstraten zijn bewust smal gehouden om ervoor te zorgen dat er in deze straten niet geparkeerd kan worden. Buiten de woonstraten zijn voldoende parkeerplaatsen aangelegd voor bezoekersparkeren.

Vanwege klachten over parkerende vissers hebben we de straten doodlopend gemaakt. Er is een keergelegenheid aan het einde van iedere straat. Vanuit de woonstraten het wandelpad op rijden wordt onmogelijk gemaakt door een haag en een hekwerk.

 

De gemeente wil de bewoners in het Woolderpark de gelegenheid geven om te reageren op de plannen en vragen te stellen voordat we het plan definitief maken. Het kan zijn dat een opmerking leidt tot een aanpassing van het plan, maar wij kunnen niet alle wensen honoreren. Hierbij moeten we natuurlijk altijd ook kijken naar het belang van de andere buurtbewoners, het gemeentelijk beleid en de financiële kaders waar binnen we het plan realiseren.

Je kunt op diverse manieren op het plan reageren:

  • een mail te sturen naar e.vos@hengelo.nl;
  • een brief sturen: Gemeente Hengelo, t.a.v. Esther Vos, Postbus 18, 7550 AA Hengelo;
  • telefonisch 14-074.

 U heeft tot 17 april 2020 de tijd om te reageren of vragen te stellen.

Daarna zullen de we plannen definitief maken en een aannemer opdracht geven om de werkzaamheden uit te voeren. Wij verwachten na de bouwvak te kunnen starten met de uitvoering. Bewoners worden dan door de gemeente of de aannemer geïnformeerd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sam Landman of Esther Vos via:

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu