Herinrichting Deurningerstraat fase 2

Verbeteren verkeersveiligheid en meer groen

In het najaar 2020 start de gemeente met het herinrichten van de Deurningerstraat tussen de Oldenzaalsestraat en de rotonde Sloetsweg.

De Deurningerstraat krijgt grotendeels vrijliggende fietspaden. Het gedeelte tussen M.A. de Ruyterstraat en Schaepmanstraat krijgt fietssuggestiestroken omdat op dat gedeelte de beschikbare ruimte onvoldoende is om vrijliggende fietspaden te maken. De aanpassingen bieden ook mogelijkheden voor de aanplant van meer bomen.

Met de uit te voeren maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming. Tevens versterken we de groenstructuur door aanleg van extra bomen. Het rioolstelsel wordt vernieuwd, waarbij ook een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd.

Afstemming van het ontwerp met de bewoners, bedrijven en andere belangenhebbenden zal plaatsvinden rond de zomervakantie. Uitvoering zal starten in het najaar 2020. Verwachting is dat het gehele werk medio 2021 gereed is.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Roy Fox via:

  • telefoon 14 074
  • mailen naar gemeente@hengelo.nl¬†onder vermelding van herinrichting Deurningerstraat fase 2
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu