Herinrichting Deurningerstraat fase 2

Verbeteren verkeersveiligheid en meer groen

In januari 2021 start de gemeente met het herinrichten van de Deurningerstraat tussen de Oldenzaalsestraat en de rotonde Sloetsweg. Vooruitlopend op de uitvoering starten de nutsbedrijven dit najaar met het vervangen van delen van water- en gasleidingen.

De Deurningerstraat krijgt grotendeels vrijliggende fietspaden. Het gedeelte tussen M.A. de Ruyterstraat en Schaepmanstraat krijgt fietssuggestiestroken omdat op dat gedeelte de beschikbare ruimte onvoldoende is om vrijliggende fietspaden te maken. De aanpassingen bieden ook mogelijkheden voor de aanplant van meer bomen.

Met de uit te voeren maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en de doorstroming. Tevens versterken we de groenstructuur door aanleg van extra bomen. Het rioolstelsel wordt vernieuwd, waarbij ook een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd.

Het ontwerp is klaar en vindt u op deze pagina. Direct aanwonenden die behoefte hebben aan een toelichting hebben een uitnodiging ontvangen voor een inloopbijeenkomst op 1 oktober. Om de omvang van de groepen te beperken hebben we het gebied verdeeld in vier groepen.

Vragen of opmerkingen op het ontwerp kunnen tot uiterlijk 9 oktober per e-mail worden gesteld aan r.fox@hengelo.nl.

Vooruitlopend op de uitvoering starten de nutsbedrijven dit najaar met het vervangen van delen van water- en gasleidingen. De aannemer van de nutsbedrijven informeert bewoners hierover. De werkzaamheden van de gemeente starten naar verwachting in januari 2021.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Roy Fox via:

  • telefoon 14 074
  • mailen naar gemeente@hengelo.nl onder vermelding van herinrichting Deurningerstraat fase 2
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu