Waar bent u naar op zoek?

Marktplein

Het plein van ons allemaal

Hoe ziet de weg naar het nieuwe marktplein eruit?

Het marktplein is een onderwerp met veel betrokkenheid uit de Hengelose samenleving. De gemeenteraad heeft tijdens de politieke markt op 20 november 2019 aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving. Dit heeft als doel om een breed gedragen plan voor dit gebied samen te stellen. Hierbij heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol en begeleidt het bureau Rode Wouw het participatietraject. Hieronder staan de meest gestelde vragen over het proces en vindt u het nieuwsbericht. Op naar een mooi proces en een prachtige invulling van het marktplein!

Het woord is aan de stad

 

Voor de inwoners start het participatieproces begin april. Achter de schermen zijn we al begonnen. Op 13 februari is er een werkatelier geweest met de gemeenteraad waarbij raadsleden hebben meegedacht over de kaders. Deze kaders worden besproken op 17 maart tijdens de politieke markt.

Op 1 april tijdens de gemeenteraadsvergadering vindt definitieve besluitvorming over de kaders plaats. Daarna worden er concrete onderwerpen aangekoppeld waar u over mee kunt praten. Wat deze kaders precies inhouden, wordt op 17 maart besproken.

Op 17 maart worden de kaders van het proces besproken tijdens de politieke markt. Daarbij is iedereen van harte welkom. De kaders zullen uiteindelijk ook worden gepubliceerd op deze website.

U kunt zich nu al inlezen in de kaders die uit het werkatelier zijn gekomen. 

Kaders proces marktplein

Iedereen is vrij om mee te praten over de invulling van het marktplein. Het marktplein is van ons allemaal.

Op dit moment worden de uitkomsten van het werkatelier van 13 februari met de raad verwerkt in een notitie.

  • Op 17 maart worden de kaders besproken tijdens de politieke markt.
  • Op 1 april vindt definitieve belsuitvorming plaats over de kaders
  • Vanaf dat moment start het participatieproces van en met de Hengelose inwoners.

Het streven is om het participatieproces voor de zomervakantie af te ronden met als resultaat een gezamenlijk gedragen plan voor het marktplein. Het definitieve plan wordt na de zomervakantie door de gemeenteraad vastgesteld. We verwachten dat de uitvoering vanaf medio 2021 kan starten.

Het ontwerp wordt waarschijnlijk na de zomer door het de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Na vaststelling wordt het technisch verder uitgewerkt. Uiteraard willen we daarna zo snel mogelijk starten met de uitvoering, wanneer dat is kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Dat hangt onder andere af van het bestek, materialen, keuze aannemer. We verwachten dat de uitvoering vanaf medio 2021 kan starten. Hierover wordt u via de website op de hoogte gehouden.

Op verschillende manieren worden de inwoners en bezoekers nauw betrokken. Er zullen verschillende bijeenkomsten gehouden worden waarbij men mee kan praten, maar ook online wordt de mogelijkheid geboden. Op dit moment is er een website in ontwikkeling om co-creatie online mogelijk te maken. Daarnaast, worden verschillende doelgroepen ook opgezocht.

Mocht u vragen over het proces dan kunt u onze website in de gaten houden of een email sturen naar gemeente@hengelo.nl o.v.v marktplein.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu