Mobiliteitsvisie: Hengelo in beweging!

We gaan voor een mobiliteitsvisie die leeft!

De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van mobiliteitsvisie: een visie op de mobiliteit van de toekomst. Mobiliteit is meer dan verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten. We hebben allemaal met mobiliteit te maken. We bewegen door de stad, we lopen, we fietsen, we pakken de bus, de trein of rijden in de auto. Hoe beweegt u eigenlijk door de stad? Heeft u hier weleens over nagedacht? En hoe ziet de toekomst van mobiliteit er voor Hengelo uit?

Na voorbereiding en het ophalen van input voor de uiteindelijke mobiliteitsvisie ligt er nu een koersnota. De koersnota is een richtinggevend document dat het vertrekpunt en de stip op de horizon voor de mobiliteitsvisie weergeeft. Het college van B&W heeft ingestemd met de koersnota. De nota ligt nu ter besluitvorming bij de gemeenteraad. 

Lees: Koersnota mobiliteit

Mobiel zijn is een levensbehoefte. Mobiliteit is de brandstof voor de samenleving en de economie. Juist in Hengelo, waar zowel de infrastructuur voor de auto als de trein een belangrijke regionale- en nationale functie heeft. Maar mobiliteit vraagt echter ook het nodige van de ruimte en het milieu. Daarom zoeken we in de Hengelose mobiliteitsvisie naar duurzame, slimme en sociale oplossingen voor onze gemeente. Hierin staan welzijn en de leefbaarheid van onze inwoners voorop.

Gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van een visie op de mobiliteit van de toekomst waar al deze vragen in terugkomen. In deze mobiliteitsvisie zoeken we naar duurzame, slimme en sociale oplossingen. Naast bereikbaarheid zijn vooral leefbaarheid en duurzaamheid van groot belang voor Hengelo.

Hengelo, centraal gelegen in Twente, wil de stad zijn waar je prettig kunt wonen, werken en verblijven. In de mobiliteitsvisie beschrijven we hoe de mobiliteit er in de toekomst uitziet voor gemeente Hengelo en komen diverse beleidsthema’s hierin terug. Denk hierbij aan thema’s als veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. En ook hoe de toekomstige netwerken voor auto, fiets en openbaar vervoer eruit zien. Wat betekent bijvoorbeeld de opkomst van de elektrische auto?

In de mobiliteitsvisie gaan we op zoek naar concrete samenhang en wederzijdse versterking van deze beleidsthema’s en doen dit in samenloop met de ontwikkeling van de omgevingsvisie die wordt opgesteld voor Hart van Zuid en de binnenstad.

We gaan voor een visie die leeft!

Het bewustwordingsproces is één van de belangrijkste onderdelen van het tot stand komen van een toekomstgerichte mobiliteitsvisie. Vanaf het begin willen we in alle fasen van de ontwikkeling van de mobiliteitsvisie inwoners, ondernemers en belangengroepen actief betrekken. In onze participatie- en communicatieaanpak willen we alle Hengeloërs nieuwsgierig maken naar mobiliteit en dagen wij u uit om ideeën met ons te delen.

Zo voorkomen we met z’n allen dat de mobiliteitsvisie voor gemeente Hengelo geen papieren plan wordt dat in een la verdwijnt, maar een visie wordt die leeft!

Voor een mobiliteitsvisie heb je informatie en betrokkenheid nodig van veel partijen in Hengelo. Participatie en communicatie zijn daarom van groot belang in dit gehele traject. Een speciale rol is voor jongeren weggelegd. Bij de ontwikkeling van de visie gaan we een samenwerking aan met een middelbare school. Er wordt een speciaal jongerenpanel opgezet die actief en kritisch met ons meedenkt en meedoet. Jongeren hebben immers de toekomst en moeten straks de vruchten plukken van deze visie! Houd deze pagina dan ook goed in de gaten voor de laatste ontwikkelingen over de mobiliteitsvisie.

Andere belangrijke participatiemomenten waar u actief aan kunt bijdragen zijn de online enquête (invullen kon tot en met 7 juni 2021), het mobiliteitsfestival (in 2022) en zal er ook een inspraakronde zijn waar u op de mobiliteitsvisie kunt reageren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu