Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Nieuwbouw VSO

Voorlopig ontwerp klaar voor oude locatie Gilde College Nieuwe school Attendiz komt eraan

Attendiz bouwt met ondersteuning van de gemeente Hengelo een nieuwe school. Deze school leidt leerlingen op tot vakmanschap in een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De nieuwe school komt op de plaats van het oude Gilde College aan de Bandoengstraat. De oude school is de afgelopen maanden gesloopt. De gemeente stelt 5,4 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw.

Op de nieuwe school leren jongeren van 11 tot ongeveer 18 jaar sociale en werknemersvaardigheden, waarmee ze zich later kunnen redden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

De nieuwe school is toegankelijk en goed zichtbaar voor de omgeving. Van buitenaf zie je de praktijkruimtes voor koken en techniek. De patio wordt een lesruimte voor plant en dier in de open lucht. De ruimten en faciliteiten van de nieuwe school zoals sportvoorziening, het werkcafé en de buitenspeelplaats kunnen buiten de schooluren gebruikt worden door andere belangstellenden, zoals de buurt.

De school wordt naar verwachting in het schooljaar 2022/2023 in gebruik genomen. Het nieuwe schoolgebouw is ontworpen door de Twentse vestigingen van ‘NOHNIK architecture and landscapes’ en VDNDP. Het project- en bouwmanagement is in handen van SOM= Oldenzaal.

 

Er komt een veilige en comfortabele verkeerssituatie voor de leerlingen en de buurt; op de planning staat een verlenging van de Sabastraat met een plein en parkeerplaatsen aan de achterkant van de school. Bestaand groen wordt zoveel mogelijk behouden als natuurlijke buffer tussen de woningen en de school. De school krijgt een sportcourt waar ook de buurt gebruik van kan maken na schooltijd. 

De nieuwe school is een stuk kleiner dan het oude Gilde College. Daarom maakt Attendiz geen gebruik van het hele bouwkavel, maar ongeveer van de helft. Voor de andere helft is op dit moment nog geen nieuwe invulling. Dit wordt op korte termijn ook niet verwacht. Voorlopig wordt het terrein daarom geëgaliseerd, ingezaaid en 1 tot 2 keer per jaar gemaaid. Zodra meer duidelijk is, wordt de buurt hierover geïnformeerd.

In het oude Gilde College hadden vleermuizen hun intrek genomen. Daardoor was bij de sloop een ontheffing nodig van de Provincie. Voorwaarde voor de sloop was dat het nieuwe gebouw geschikt wordt gemaakt als massawinterverblijfplaats voor vleermuizen. Er is een ecoloog ingeschakeld die hierin geadviseerd heeft. Deze maatregelen worden in de bouw doorgevoerd. Bij de keuze voor de materialen heeft duurzaamheid de boventoon gevoerd. Zo is het gebouw aardgasvrij en is er gekozen voor triple glas, zonnepanelen en warmtepompen.  Om de waterhuishouding goed te regelen, komt er een groen dak met sedumplanten en een wadi.

Attendiz bouwt een school voor minimaal 140 en maximaal 170 leerlingen. Net als de andere scholen van Attendiz heeft deze school een regionale functie. De helft van de leerlingen komt uit Hengelo, de andere helft uit gemeenten uit de buurt.

Meer informatie kunt u vinden op de website attendiz van Attendiz of in de nieuwsbrief.

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met:

  • de gemeentelijke projectleider Sam Landman via telefoon 14 074
  • of met het Bestuurssecretariaat Stichting Attendiz telefoon (088) 010 3600
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu