Marktplein Hengelo

Het marktplein is van ons allemaal. We gaan voor een geslaagde samenwerking en een prachtige invulling van het plein!

Op 20 november 2019 heeft de gemeenteraad aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving voor invulling van het marktplein in de binnenstad. Dit heeft als doel om een breed gedragen plan voor dit gebied samen te stellen. De finale is aangebroken. Het concept ontwerp staat online en we zijn benieuwd naar uw mening!

Het concept ontwerp staat nu online

Het concept ontwerp voor het marktplein staat online! De reactiemogelijkheid is gesloten.

Het verhaal van 'De Torenkamer'

Uit de reacties en gesprekken is gebleken dat Hengeloërs een groen doe-plein willen met een lintmarkt door de stad.

Een plein voor alle leeftijden

Met een podium voor de stad en een plek waar het dagelijkse nieuws met elkaar besproken kan worden. Ruimte om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, te spelen en te sporten. Met terrassen, een tribune en een rooftopbar is het zien en gezien worden. Ook ruimte voor kunst in de openbare ruimte mag niet ontbreken. Water houden we vast op het plein, zodat bomen en beplantingen in droge perioden gevoed kunnen worden met dit water. Regentuinen filteren het water en zorgen voor een goede waterkwaliteit in de natuurlijke vijver. Grotere bomen geven schaduw op dagen dat de temperaturen hoog zijn. De beren krijgen een plek in een natuurlijke vijver rondom de toren. In de winter kan hier geschaatst worden.

Het mag ook een stoer plein zijn, met verwijzingen naar de Hengelose metaalindustrie. Het is de beeldtaal van cortenstaal, ronde vormen, tandwielen en mechanieken in het ontwerp. De toren op het marktplein krijgt een torenkamer.

De torenkamer is één groot bouwwerk, maar geen gebouw. Inspiratie voor de vormgeving is gevonden in de beeldtaal van de oude hallen en machinekamers. In het ontwerp is aandacht voor de kwaliteiten van de wederopbouw. Het marktplein blijft een open ruimte in de stad. Het plein is goed bereikbaar, goed toegankelijk en het plein heeft een menselijke maat. Vanaf het plein maken we de wederopbouwgevels weer meer zichtbaar en een beleving.

Plattegrond en luchtfoto van 'De Torenkamer'

 

Planning

Maart 2021

2 maart politieke markt. 31 maart raadsvergadering waarbij het plan ter vaststelling aangeboden wordt aan de gemeenteraad van Hengelo. Als het plan wordt vastgesteld, wordt het verder technisch uitwerkt.

Juli 2021

Voorbereiding uitvoering plan (tot oktober 2021)

Oktober 2021

Start uitvoering plan (tot eind 2022)

November 2019

Gemeenteraad spreekt voorkeur uit voor een co-creatie proces met de samenleving.

Februari 2020

Kaders voor het proces zijn besproken met de gemeenteraad tijdens een werkatelier.

Maart 2020 (Uitgesteld)

Bespreken kaders tijdens een politieke markt. (Uitgesteld vanwege Corona)

April 2020 (Uitgesteld)

Besluitvorming kaders voor het proces. (Uitgesteld vanwege Corona)

2 juni 2020

Digitale Politieke Markt over de kaders van het Marktplein.

Lees verder

16 juni 2020

Tweede politieke markt omtrent kaders

Augustus 2020

Droomfase - Participatieproces

Lees verder

September 2020

Droomfase/maakfase

Lees verder

Oktober 2020

Maakfase

Lees verder

November 2020

Maakfase

Lees verder

December 2020

Bijeenkomsten in december

Lees verder

Uw stem telt mee!

Het is voor ons belangrijk om met u in gesprek te gaan over onderwerpen die te maken hebben met Hengelo. We willen graag uw mening horen. Vul hiernaast alvast een algemene poll in om uw mening op een specifieke vraag achter te laten. Wilt u over meerdere onderwerpen meepraten? Ga dan naar de pagina Praat mee.

Ik kijk uit naar het co-creatie proces van het marktplein

En wat is daarop uw antwoord?

Nieuws

Gemeenteraad akkoord met ontwerp marktplein

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad de laatste klap gegeven op het concept ontwerp ‘De Torenkamer’. Nu de raad het definitieve JA heeft gegeven start het proces om het ontwerp verder technisch uit te werken zodat nog dit jaar de schop de grond in kan.

De toekomst betrekken bij het marktplein

De landelijke ontwerp/bouwwedstrijd SMARTCirculair voor mbo-studententeams richt zicht op ambities voor de circulaire economie in Nederland. Honderden studenten in 15 teams gaan aan de slag voor lokale opdrachtgevers om met een spraakmakend ontwerpvoorstel te komen. Studenten van het ROC van Twente gaan zich bezighouden met een onderwerp wat op zichzelf al spraakmakend is, het marktplein.

Rode Wouw blikt terug op het proces

In een reeks van drie vlogs blikt Rode Wouw terug op het proces.

College van B en W enthousiast over ontwerp marktplein

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft het college van B en W een klap op het concept ontwerp gegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor dit concept ontwerp vast te stellen en de uitvoering voor te bereiden.

Nieuwsbrieven marktplein

In de nieuwsbrieven wordt het laatste nieuws over het proces rondom het marktplein gepresenteerd. Daarnaast worden er ook leuke feitjes en weetjes gepresenteerd in de nieuwsbrief.

Klap d'r op

De allerlaatste stap. Bedankt!

Concept ontwerp marktplein staat online

De afgelopen maanden hebben heel veel Hengeloërs hun dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld. Wim Voogt, de architect van OKRA landschapsarchitecten, is aan de slag gegaan met alle voorstellen uit de droom- en maakfase. Deze informatie heeft hij vertaald naar vier scenario’s voor het marktplein. Meer dan 1000 beargumenteerde reacties kwamen hier vervolgens op binnen. Op basis van al deze onderbouwde reacties heeft OKRA een concept ontwerp gemaakt waarin van alle scenario’s wel iets terug komt. Vanaf 5 december wordt dit concept ontwerp gepresenteerd en iedereen heeft de mogelijkheid om tot en met 12 december te reageren op het concept ontwerp.

Opgehaalde informatie over de scenario's

De uitkomsten van de reacties op de vier scenario's heeft Rode Wouw samengevat in het 'rooster' document.

Scenario’s marktplein staan online

De afgelopen maanden hebben heel veel Hengeloërs hun dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld. Wim Voogt, de architect van OKRA architecten, is aan de slag gegaan met alle voorstellen uit de droom- en maakfase. Deze informatie heeft hij vertaald naar vier haalbare scenario’s voor het marktplein. Hier kunnen Hengeloërs tot en met 15 november op reageren op de website www.hengelo.nl/marktplein.

Bataafs Lyceum

Benieuwd naar de dromen en ideeën van het Bataafs Lyceum? Kijk snel verder.