FAQ

De meest gestelde vragen over het proces en de kaders vindt u hieronder. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u contact opnemen met ons.

U kunt zich nu al inlezen in de kaders die zijn vastgesteld door de gemeenteraad. 

Kaders proces marktplein

Kaders voor het marktplein

Het verhaal achter het ontwerp

Uit de reacties en gesprekken is gebleken dat Hengeloërs een groen doe-plein willen met een lintmarkt door de stad. Een plein voor alle leeftijden. Met een podium voor de stad en een plek waar het dagelijkse nieuws met elkaar besproken kan worden. Ruimte om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, te spelen en te sporten. Met terrassen, een tribune en een rooftopbar is het zien en gezien worden. Ook ruimte voor kunst in de openbare ruimte mag niet ontbreken.  

Water houden we vast op het plein, zodat bomen en beplantingen in droge perioden gevoed kunnen worden met dit water. Regentuinen filteren het water en zorgen voor een goede waterkwaliteit in de natuurlijke vijver. Grotere bomen geven schaduw op dagen dat de temperaturen hoog zijn. De beren krijgen een plek in een natuurlijke vijver rondom de toren. In de winter kan hier geschaatst worden.

Het mag ook een stoer plein zijn, met verwijzingen naar de Hengelose metaalindustrie. Het is de beeldtaal van cortenstaal, ronde vormen, tandwielen en mechanieken in het ontwerp. De toren op het marktplein krijgt een torenkamer. De torenkamer is één groot bouwwerk, maar geen gebouw. Inspiratie voor de vormgeving is gevonden in de beeldtaal van de oude hallen en machinekamers.

In het ontwerp is aandacht voor de kwaliteiten van de wederopbouw. Het marktplein blijft een open ruimte in de stad. Het plein is goed bereikbaar, goed toegankelijk en het plein heeft een menselijke maat. Vanaf het plein maken we de wederopbouwgevels weer meer zichtbaar en een beleving.

Alle nieuwe winkelstraten worden drempelloos uitgevoerd. Ook de cirkeltuinen in het hart van het marktplein zijn goed toegankelijk voor wandelwagens, rolstoelen en rollators evenals het “podium” onder de pergola. De rooftop, de tribunetrap en de waterspeeltuin is beperkt toegankelijk voor mindervaliden. Hierover zullen we met de Gehandicaptenraad overleggen.  Vanzelfsprekend zal bij de uitwerking wel aandacht zijn voor zaken als een in het bouwbesluit verplicht gestelde doorvalbeveiliging langs trappen en balustrades. Langs het water is geen hekwerk gepland.

In de kaders van de Raad is aangegeven dat maximaal 15% van het plein bebouwd mag worden. In de droom- en maaksessies is niet heel expliciet aangestuurd op het maken van een gebouw. 

In de maaksessies is wel expliciet gevraagd naar een podium, een overdekte buitenruimte en/of een rooftopbar. Dergelijke elementen zijn ook opgenomen in de verschillende scenario’s.

De fietsroute Brinkstraat wordt als een ‘shared space’- gebied uitgevoerd. Dit blijft een aandachtspunt. Zo worden op marktdagen de fietsers geadviseerd om de binnenstad heen te fietsen. Bijvoorbeeld via de Willemstraat en Marskant.

Het benodigde aantal fietsparkeerplekken wordt op of rond het marktplein gerealiseerd. Op dit moment worden zowel de optie van fietsparkeren in een bestaand leegstaand pand als de optie van halfverdiept fietsparkeren onder het marktplein nog verder onderzocht.

In het conceptontwerp is het terras onder de pergola en ook de tribunetrap openbaar te gebruiken; dus zonder exploitatie. De rooftopbar zelf kent idealiter wel een private exploitatie. De wensen ten aanzien van wifi en oplaadpunten worden meegenomen bij de verdere uitwerking. We hebben geen free wifi in de binnenstad omdat steeds meer mensen abonnement hebben en vanwege veiligheid en kwaliteit van free wifi.

De wensen ten aanzien van een projectiescherm of andere vormen van licht en lichtkunst zijn aantrekkelijk en spreken tot de verbeelding. Te onderzoeken is nog in welke mate dit onderdeel moet zijn van de permanente inrichting, dan wel een onderdeel kan zijn van tijdelijke installaties op het plein. Overigens is de brinktoren vooralsnog niet in eigendom van de gemeente Hengelo.

Het conceptontwerp voorziet inderdaad in het bieden van een display voor Hengelose kunst. Het is de bedoeling om de inpassing van kunst samen met kunstenaars in Hengelo verder vorm te geven.

De technische detaillering van de omlijsting als ook het benutten van de omlijsting voor groen- licht- en of kunst-toepassingen krijgt bij de detaillering van dit ontwerp verder aandacht. Hierbij wordt samengewerkt met studenten van het ROC Twente

De exacte indeling van de marktkramen wordt in samenspraak met de marktmeester en de marktbond opgesteld. Aandachtspunten hierbij zijn de branche, routing, kwaliteit en afstemming op de bomen in de straat. Zodra de plannen hiervoor verder vorm hebben gekregen, zullen aanwonende ondernemers betrokken worden bij de verdere detaillering van de plannen.

In het conceptontwerp is ruimte voor een drietal speelplekken voor kinderen: de speeltuincirkel, de sportcirkel en de waterspeeltuin.

Inpassing kerstboom. Op het nieuwe marktplein is geen ruimte voor plaatsing van de jaarlijkse kerstboom. Wel kan de mogelijkheid van het opnemen van een naaldboom in het beplantingsplan voor het plein worden onderzocht. Of het verlichten van geplaatste bomen.

Lichtstad. Het uitlichten van de Brinktoren en de Telgenflat vormt geen onderdeel van het conceptontwerp. Wanneer er aanvullend krediet beschikbaar is, dan zijn dit denkbare en ook aantrekkelijke initiatieven.

Jeu de boulesbaan. Is onderdeel van het conceptontwerp en heeft een plek op het Brinkplein.

 

Het definitieve ontwerp wordt in maart behandeld in de gemeenteraad. Na vaststelling wordt het technisch verder uitgewerkt. Uiteraard willen we daarna zo snel mogelijk starten met de uitvoering, wanneer dat is kunnen we op dit moment nog niet aangeven. Dat hangt onder andere af van het bestek, materialen, keuze aannemer. De start van de uitvoering is vooralsnog oktober 2021.

Mocht u vragen over het proces dan kunt u onze website in de gaten houden of een email sturen naar gemeente@hengelo.nl o.v.v marktplein of mail uw ideeën naar marktplein@rodewouw.nl

Ik wil vaker samenwerken met de gemeente bij dit soort processen