Marktplein Hengelo

Marktplein

Waar bent u naar op zoek?
Terug

3 februari

College van B en W enthousiast over ontwerp marktplein

Conceptontwerp afgerond: door, voor en van Hengeloërs

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft het college van B en W een klap op het concept ontwerp gegeven. Het college stelt de gemeenteraad voor dit concept ontwerp vast te stellen en de uitvoering voor te bereiden.

Het concept ontwerp heeft een bredere impact op de binnenstad dan alleen het marktplein. Het plan bevat ook een voorstel om de warenmarkt op een andere wijze in de binnenstad vorm te geven, als een carrémarkt. Dit beïnvloedt het ontwerp van het kernwinkelgebied; met name de Telgen en de Brinkstraat. De herinrichting van dat deel van het kernwinkelgebied wordt daarom meegenomen in het project marktplein. Ook duurzaamheidsmaatregelen voor afvoer en afkoppeling van het hemelwater van het bestaande rioolstelsel en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn in het plan geïntegreerd. Het is effectiever en efficiënter om zo werkzaamheden te combineren en te integreren. Het levert besparingen in tijd en geld op. Door de combinatie van werkzaamheden bedraagt het totale geraamde budget €7,85 miljoen. Dit is inclusief het budget voor het marktplein van €3,9 miljoen dat de raad als kader heeft vastgesteld. De dekking van de overige kosten komt uit het door de raad vastgestelde krediet voor de uitvoering van het kernwinkelgebied, middelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en middelen openbare verlichting.

Trots

Wethouder Bas van Wakeren kijkt terug op een bijzonder en voor Hengelo uniek proces: ‘In een boeiend proces zijn wij samen met onze inwoners gekomen tot een breed gedragen plan. Ik vind het geweldig om mee te maken hoe intensief we hebben samengewerkt. Natuurlijk waren er veel verschillende meningen, en dat past ook bij het marktplein. Maar in de dialoog zag ik vooral veel betrokkenheid uit de stad. Ik ben erg trots op onze inwoners en op het ontwerp dat er nu, dankzij hen, ligt. In het coalitieprogramma is de herinrichting van het marktplein een belangrijk speerpunt en dat gaat lukken. Ik kan niet wachten tot de eerste schop in de grond gaat!’

Verhaal van Hengelo

In het ontwerp zijn aspecten van de geschiedenis van Hengelo terug te vinden. Denk aan de metaalindustrie, de beken en brinken en de wederopbouw. Het centrum van Hengelo kent drie torens: Stadhuis, Lambertusbasiliek en marktplein. Daarbij horen drie aantrekkelijke en onderscheidende openbare ruimtes. De Torenkamer wordt een van deze drie plekken. Een actieve stedelijke kamer aan de voet van de Brinktoren, waar altijd iets te zien en te beleven is. Het nieuwe marktplein wordt een groen ‘doe plein’ met een podium. Het wordt omlijst door een carrémarkt en heeft ook een stoer karakter door de verwijzing naar de metaalindustrie. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, spelen en sporten, met terrassen en een rooftop om uit te kijken over het plein. Het Brinkplein is bedoeld voor rust en ontspanning. Ook is daar ruimte voor kunst. De beren krijgen een plek in een natuurlijke vijver rondom de toren. De vijver dient ook als berging voor regenwater. De brinktoren wordt in het ontwerp ingepast maar niet aangepast. In de toekomst wordt er samen met de eigenaar gekeken naar de mogelijkheden daarvoor. Er liggen immers genoeg ideeën vanuit het co-creatieproces.

Duurzaam en groen ontwerp

In het proces is veel aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie. Meer specifiek: het voorkomen van een hitte-eiland in de stad door het toevoegen van bomen en beplanting, het vergroten van de biodiversiteit en het slim omgaan met water in perioden van extreme regenval en droogte. Het ontwerp speelt hierop in door een groot deel van de ruimte te ont-stenen waardoor meer ruimte ontstaat voor gras, beplanting, regentuinen, halfverharding en open water. Het ontwerp voorziet in het fors meer aanplanten van nieuwe bomen dan nu aanwezig. In het nog op te stellen beplantingsplan is aandacht voor een jaarrond, aantrekkelijk beeld. Andere duurzaamheidsmaatregelen: de huidige betonplaten van het marktplein worden hergebruikt, het hemelwater wordt afgekoppeld van het riool, er komt een regentuin waarin het hemelwater kan bezinken om vervolgens gefilterd afgevoerd te worden naar de vijver. Deze maatregelen worden voor een groot deel uit het rioleringsfonds bekostigd.

Grote deelname en betrokkenheid

Op 20 november 2019 heeft de gemeenteraad bepaald dat het ontwerp voor het nieuwe marktplein via een co-creatie proces met inwoners en ondernemers tot stand moest komen. Alle Hengeloërs werd de mogelijkheid geboden om mee te kunnen praten, denken en doen. Op 2 juli heeft de gemeenteraad de kaders voor het proces vastgesteld. De afgelopen maanden hebben heel veel Hengeloërs hun dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld tijdens de droom-, maak- en ontwerpfase. In totaal hebben 3.450 inwoners en ondernemers meegedaan gedurende het hele co-creatieproces. Hiervan 2.373 inwoners in persoonlijke gesprekken en 1.077 online. Van de 2.373 waren 180 inwoners en ondernemers dermate betrokken dat ze minimaal drie keer deelgenomen hebben in de verschillende fasen van het proces.


Planning

Het college heeft met enthousiasme ingestemd. De volgende belangrijke stap is de besluitvorming in de gemeenteraad. Naar verwachting wordt op 2 maart het plan in een politieke markt besproken. De gemeenteraad gaat het ontwerp onder meer toetsen aan de vastgestelde kaders. De vastgestelde kaders bevatten proces kaders en inhoudelijke kaders waar het ontwerp aan moet voldoen. Deze kaders hebben betrekking op het aspect beleven, duurzaamheid, functies (bebouwing), relatie met erfgoed, warenmarkt, civiel techniek, toegankelijkheid en bereikbaarheid en uiteraard het budget.
Als de gemeenteraad het ontwerp definitief vaststelt, wordt het vervolgens bouwtechnisch uitgewerkt en is het streven om in oktober 2021 starten. Bij de uitvoering worden ook diverse partners uit Hengelo, ondernemers en inwoners betrokken. Zo blijft het een ontwerp door, voor en van alle Hengeloërs.

Overzicht 'De Torenkamer'

Rooftop marktplein

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu