Marktplein Hengelo

Marktplein

Waar bent u naar op zoek?
Terug

5 december

Concept ontwerp marktplein staat online

Laatste keer reageren tot en met 12 december

De afgelopen maanden hebben heel veel Hengeloërs hun dromen en ideeën voor het marktplein gedeeld. Wim Voogt, de architect van OKRA landschapsarchitecten, is aan de slag gegaan met alle voorstellen uit de droom- en maakfase. Deze informatie heeft hij vertaald naar vier scenario’s voor het marktplein. Meer dan 1000 beargumenteerde reacties kwamen hier vervolgens op binnen. Op basis van al deze onderbouwde reacties heeft OKRA een concept ontwerp gemaakt waarin van alle scenario’s wel iets terug komt. Vanaf 5 december wordt dit concept ontwerp gepresenteerd en iedereen heeft de mogelijkheid om tot en met 12 december te reageren op het concept ontwerp.

De finale

Hengeloërs hebben nu de kans hun mening te geven over het concept ontwerp. Iedereen kan tot en met 12 december reageren op de website www.hengelo.nl/marktplein. Daar kunnen ze inloggen met DigiD en een vraag beantwoorden. Daarnaast zijn er volgende week elke avond open online sessies waarin het gesprek over dit schetsontwerp plaats vindt. Het concept ontwerp dat nu op tafel ligt is de laatste versie die gedeeld wordt met de Hengeloërs. Hierbij wordt een laatste keer bekeken of dit recht doet aan de ingediende reacties en ideeën van iedereen die zich in het proces tot nu toe heeft laten horen. Hierna worden de reacties en inhoud van de gesprekken verwerkt tot een definitief ontwerp dat in januari wordt voorgesteld aan het college van B en W en daarna ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

Het verhaal achter het ontwerp

Uit de reacties en gesprekken is gebleken dat Hengeloërs een groen doe-plein willen met een lintmarkt door de stad. Een plein voor alle leeftijden. Met een podium voor de stad en een plek waar het dagelijkse nieuws met elkaar besproken kan worden. Ruimte om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, te spelen en te sporten. Met terrassen, een tribune en een rooftopbar is het zien en gezien worden. Ook ruimte voor kunst in de openbare ruimte mag niet ontbreken.

Water houden we vast op het plein, zodat bomen en beplantingen in droge perioden gevoed kunnen worden met dit water. Regentuinen filteren het water en zorgen voor een goede waterkwaliteit in de natuurlijke vijver. Grotere bomen geven schaduw op dagen dat de temperaturen hoog zijn. De beren krijgen een plek in een natuurlijke vijver rondom de toren. In de winter kan hier geschaatst worden.

Het mag ook een stoer plein zijn, met verwijzingen naar de Hengelose metaalindustrie. Het is de beeldtaal van cortenstaal, ronde vormen, tandwielen en mechanieken in het ontwerp. De toren op het marktplein krijgt een torenkamer. De torenkamer is één groot bouwwerk, maar geen gebouw. Inspiratie voor de vormgeving is gevonden in de beeldtaal van de oude hallen en machinekamers.

In het ontwerp is aandacht voor de kwaliteiten van de wederopbouw. Het marktplein blijft een open ruimte in de stad. Het plein is goed bereikbaar, goed toegankelijk en het plein heeft een menselijke maat. Vanaf het plein maken we de wederopbouwgevels weer meer zichtbaar en een beleving.

De finale

Met deze laatste stap is de finale aangebroken in het proces dat tot nu toe een bijzondere samenwerking heeft opgeleverd en daarbij een mooi resultaat. Wethouder Bas van Wakeren is trots op de stad en haar betrokkenheid. ‘Het waren intensieve maanden, er zijn veel kwalitatieve gesprekken gevoerd, persoonlijk maar ook online. Alle mogelijkheden zijn geboden en de Hengeloërs hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Wij allen zijn een mooie ervaring rijker. Maar belangrijker er ligt een concreet plan voor het marktplein, waar iedereen aan heeft kunnen bijdragen. Het plein wordt een unieke plek in de binnenstad en maakt het bezoeken en verblijven in de binnenstad naar mijn mening nog aantrekkelijker Het is de finale van het proces!’

Proces tot nu toe

Op 20 november 2019 heeft de gemeenteraad aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving voor invulling van het marktplein in de binnenstad. Op 2 juli heeft de gemeenteraad de kaders voor het proces vastgesteld. Daarna begon de droomfase waarin ruim 1200 inwoners, ondernemers en bezoekers van Hengelo in gesprek gingen met elkaar over hun dromen en ideeën voor het marktplein. Dit vormde de basis voor de maakfase waarbij 250 inwoners en ondernemers met elkaar in gesprek gingen en samen voorstellen voor het plein hebben gemaakt. Hierbij werden ook de opgaves van het plein besproken. Met deze informatie is de architect, Wim Voogt van OKRA, aan de slag gegaan. Hij heeft vier scenario's gemaakt voor het plein op basis van de visie die de Hengeloërs gedeeld hebben tijdens het proces. De Hengeloërs konden hierop reageren. Zij hoefden niet te kiezen tussen de scenario’s, maar werden gevraagd om hun mening te geven. En dat deden ze, massaal! Meer dan 1000 beargumenteerde reacties kwamen binnen. Op weg naar één ontwerpplan bleken elf onderwerpen van belang. Natuurlijk gaat het hierbij om groen, ontmoeten, warenmarkt, water en de beren. Maar ook de Brinktoren, rooftopbar, spelen en kunst zijn onderwerpen die het ontwerp inkleuren. Al deze ingrediënten en de meningen daarop zijn samengebundeld tot één concept ontwerp voor het plein en de directe omgeving. Nu wordt een laatste keer een beroep gedaan op de Hengeloërs om te komen tot een plan dat vervolgens aan het college van B en W en de gemeenteraad voorgelegd gaat worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu