Marktplein Hengelo

Marktplein

Waar bent u naar op zoek?
Terug

31 maart

Gemeenteraad akkoord met ontwerp marktplein

Mijlpaal voor de stad en het marktplein.

De Hengelose samenleving heeft gesproken. Na een intensief co-creatie traject voor de herinrichting van het marktplein heeft de gemeenteraad de laatste klap gegeven op het concept ontwerp ‘De Torenkamer’. Nu de raad het definitieve JA heeft gegeven start het proces om het ontwerp verder technisch uit te werken zodat nog dit jaar de schop de grond in kan.

De gemeenteraad heeft het ontwerp getoetst aan de vastgestelde kaders. Deze kaders hebben betrekking op het aspect beleven, duurzaamheid, functies (bebouwing), relatie met erfgoed, warenmarkt, civiel techniek, toegankelijkheid en bereikbaarheid en uiteraard het budget. Het ontwerp moet nu verder bouwtechnisch worden uitgewerkt. Alle betrokken partijen streven er naar om in november 2021 te starten met de werkzaamheden.

Bij de uitvoering worden ook diverse partners uit Hengelo zoals ondernemers en inwoners , maar ook het ROC en Oyfo betrokken. Zo blijft het een ontwerp door, voor en van alle Hengeloërs.

Groter gebied heringericht

Het ontwerp gaat verder dan alleen de ruimte voor het marktplein. Het plan bevat ook een voorstel om de warenmarkt op een andere wijze op te stellen, als een carrémarkt. Dit beïnvloedt weer het ontwerp van het kernwinkelgebied; met name de Telgen en de Brinkstraat. De herinrichting van dat deel van het kernwinkelgebied wordt daarom meegenomen in het project marktplein. Ook duurzaamheidsmaatregelen voor afvoer en afkoppeling van het hemelwater van het bestaande rioolstelsel en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie zijn in het plan geïntegreerd. Het is effectiever en efficiënter om zo werkzaamheden te integreren en uit te voeren. Het levert besparingen in tijd en geld op. Door de combinatie van werkzaamheden bedraagt het totale geraamde budget €7,85 miljoen. Dit is inclusief het budget voor het marktplein van €3,9 miljoen dat de raad als kader heeft vastgesteld. De dekking van de overige kosten komt uit: het door de raad vastgestelde krediet voor de uitvoering van het kernwinkelgebied, middelen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan en middelen openbare verlichting.

Verhaal van Hengelo

Wethouder Bas van Wakeren kijkt met een grote glimlach terug op het proces en naar het plan. ‘Het is geweldig om te zien hoeveel mensen hier met hart en ziel aan hebben gewerkt. Vele betrokken Hengeloërs hebben nieuw leven geblazen in hun marktplein. Als wethouder, maar ook als inwoner ben ik trots op het proces en het plan dat nu door de gemeenteraad is vastgesteld. Het is een grote bijdrage aan een belangrijk thema in ons coalitieakkoord: een aantrekkelijke en vitale binnenstad! Ik kan niet wachten tot de schop de grond in gaat en we met zijn allen ervan kunnen genieten.’

In het ontwerp zijn aspecten van de geschiedenis van Hengelo terug te vinden. Denk aan de metaalindustrie, de beken en brinken en de wederopbouw. Het centrum van Hengelo kent drie torens van Stadhuis, Lambertusbasiliek en marktplein. Daarbij horen drie aantrekkelijke en onderscheidende ruimtes. De Torenkamer wordt een van deze drie plekken. Een actieve stedelijke kamer aan de voet van de Brinktoren, waar altijd wat is te zien en te beleven. Het nieuwe marktplein wordt een groen ‘doe plein’ met een podium. Het wordt omlijst door een carrémarkt en heeft ook een stoer karakter door de verwijzing naar de metaalindustrie. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten, te ontspannen, spelen en sporten, met terrassen en een rooftopbar om uit te kijken over het plein. Het Brinkplein wordt een rustiger deel in het ontwerp. Ook is daar ruimte voor kunst. De beren krijgen een plek in een natuurlijke vijver rondom de toren. De vijver dient ook als berging voor regenwater. De brinktoren wordt in het ontwerp ingepast maar niet aangepast. In de toekomst wordt er samen met de eigenaar gekeken naar de mogelijkheden daarvoor. Er liggen immers genoeg ideeën vanuit het co-creatieproces.

Duurzaam en groen ontwerp

In het proces is veel aandacht gevraagd voor klimaatadaptatie. Meer specifiek: het voorkomen van een hitte-eiland in de stad door het toevoegen van bomen, beplanting en water, het vergroten van de biodiversiteit en het slim omgaan met water in perioden van extreme regenval en droogte. Het ontwerp speelt hierop in door een groot deel van de ruimte van stenen te ontdoen, waardoor meer ruimte ontstaat voor gras, beplanting, klimaattuinen, halfverharding en open water. Er komen fors meer  bomen dan nu aanwezig. In het nog op te stellen beplantingsplan is aandacht voor een jaarrond attractief beeld. Andere duurzaamheidsmaatregelen: de huidige betonplaten van het marktplein worden hergebruikt, het hemelwater wordt afgekoppeld van het riool, er komt een klimaattuin waarin het hemelwater kan bezinken om vervolgens gefilterd afgevoerd te worden naar de vijver. Deze maatregelen worden voor een groot deel uit het rioleringsfonds bekostigd.

Planning

Nu de gemeenteraad van Hengelo het concept ontwerp voor het marktplein heeft vastgesteld, breekt een nieuwe fase aan. Hierbij wordt het concept ontwerp verder technisch uitgewerkt. Het doel is om in het vierde kwartaal van 2021 de eerst schop in de grond te kunnen zetten. Ook bij het technisch uitwerken en de uitvoering worden diverse partijen uit de stad betrokken.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu