Marktplein Hengelo

Marktplein

Waar bent u naar op zoek?
Terug

6 maart

Het woord is aan de stad

Start participatieproces marktplein

Het marktplein is een onderwerp met veel betrokkenheid uit de Hengelose samenleving. De gemeenteraad heeft tijdens de politieke markt op 20 november 2019 aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving. Dit heeft als doel om een breed gedragen plan voor dit gebied samen te stellen. Hierbij heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol en begeleidt het bureau Rode Wouw het participatietraject.

Tijdens de politieke markt van 17 maart worden de kaders voor het proces besproken. Op 1 april tijdens de gemeenteraadsvergadering vindt definitieve besluitvorming hierover plaats. Na deze beslissing is het duidelijk waar inwoners precies over mee kunnen praten en begint het participatieproces. Het streven is om het participatieproces voor de zomer af te ronden met als resultaat een breed gedragen plan voor het marktplein.

Kaders

Op 13 februari is er een werkatelier georganiseerd met de gemeenteraad om na te denken over de kaders van het proces. Er is onder meer nagedacht over de afbakening van het gebied voor het proces. Tijdens het werkatelier met de gemeenteraad is er een voorkeur uitgesproken om het marktplein te zien als een geheel, samen met de omliggende straten en het Brinkplein. Een groter gebied, maar nog steeds haalbaar en te overzien in het proces. Het plein is immers een open plek omringd door gebouwen en straten, daarom kan het niet los van elkaar worden gezien. Daarnaast kwam naar voren dat het plein een centraal punt moet worden de stad en dat er plek moet zijn voor ontmoeten en activiteiten. Ook is er gesproken over duurzaamheid. Water en groen moeten een belangrijke plek krijgen. Op 17 maart worden alle kaders tijdens de politieke markt besproken. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Budget en plangebied

Indien de gemeenteraad instemt met de kaders dan betekent dat het in te richten gebied vergroot wordt. De straten om het marktplein en het Brinkplein maken dan onderdeel uit van het plan. Dit betekent dat het budget voor de uitvoering ruimer wordt. Voor het marktplein alleen is €2,8 miljoen beschikbaar en voor het omliggende gebied €1,4 miljoen. Het totale investeringsbedrag bedraagt nu €4,2 miljoen.

Planning

Rode Wouw, het bureau wat het proces van het marktplein gaat leiden, is gespecialiseerd in burgerparticipatie. In dit proces is het doel om tot een definitief plan komen waarbij de samenleving, de gemeenteraad en het college mee instemmen. Om tot dit plan te komen worden verschillende gesprekken en bijeenkomsten georganiseerd. In april gaat de zogenoemde droomfase van start. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende inwoners en organisaties die een belang hebben bij het marktplein over het proces en de inhoud. In mei gaat de volgende fase van start. Er worden meerdere, grote bijeenkomsten georganiseerd waarbij vooral de invulling van het plein en alles wat daarbij hoort op de agenda staat. Er wordt een website gelanceerd die het mogelijk maakt om als inwoner(s) online mee te kunnen praten over het onderwerp. In juni/juli worden de scenario’s gepresenteerd aan de stad op diverse manieren en met verschillende middelen. De opmerkingen vanuit de Hengelose samenleving worden verwerkt en er wordt er één voorlopig ontwerp gemaakt door een landschapsarchitect. Het streven is om het participatieproces voor de zomervakantie af te ronden met als resultaat een gezamenlijk gedragen plan voor het marktplein. Het definitieve plan wordt na de zomervakantie door de gemeenteraad vastgesteld. We verwachten dat de uitvoering vanaf medio 2021 kan starten.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu