Proclaimer

De gemeente Hengelo is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

U kunt uw opmerkingen per e-mail doorgeven via ons Reactieformulier . U kunt ook per brief of telefonisch reageren. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Bij uw bezoek aan deze website wordt een aantal technische en/of persoonlijke gegevens vastgelegd. Hoe de gemeente Hengelo met deze gegevens omgaat, kunt u vinden in de privacy-verklaring en op de pagina 'verwerking persoonsgegevens elektronische dienstverlening'.

Protocol elektronisch berichtenverkeer

De gemeente Hengelo wil via meerdere kanalen bereikbaar zijn voor haar burgers. Aanvragen, klachten, bezwaren en zienswijzen kunnen niet alleen per brief, maar ook via het internet aan de gemeente verzonden worden. Dit geldt alleen voor producten waarvoor op het Digitaal loket van de gemeente Hengelo een webformulier wordt aangeboden. Bekijk het protocol, waarin de voorwaarden van de elektronische bereikbaarheid staan beschreven.

Kwaliteitshandvest

De gemeente Hengelo beschikt over een kwaliteitshandvest.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?