Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 1e wijziging

Het college van B en W heeft op 14 mei 2019 de concept Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2019 1e wijziging vastgesteld.
In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning is het beleid van de gemeente Hengelo uitgeschreven voor voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). De beleidsregels moeten worden aangepast zodat ze weer aansluiten bij de wijzigingen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en er zijn een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. De definitieve besluitvorming vindt gelijktijdig plaats met de besluitvorming over de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019, die nog tot en met 21 mei ter inzage ligt.

Inzien en zienswijzen

U kunt de 1e wijziging concept Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning van 15 mei tot en met 11 juni 2019 hier inzien en bij het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121. Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B en W. Voor meer informatie of het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met Mirjam van der Veer, Monique Nijkamp of Rita Stekelenburg.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?