Birgit Koers: 'Leven wordt zo veel leuker als je kunt lezen en schrijven!'

In de rubriek Hengelo@work vertellen collega's over hun werk. In deze editie beleidsmedewerker Birgit Koers.

Birgit Koers houdt zich in haar werk onder meer bezig met arbeidsmarktparticipatie. De taal goed beheersen en kennis hebben van digitale vaardigheden zijn daarbij belangrijk. 'Nog teveel mensen missen kansen om mee te doen in onze samenleving, omdat ze laaggeletterd zijn.'

Twee groepen

Wie zijn die mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven? Birgit Koers vertelt dat er twee groepen zijn binnen de laaggeletterden. 'Je hebt de groep mensen voor wie het Nederlands de tweede taal is. Dat zijn vooral de nieuwkomers die de Nederlandse taal moeten leren voor de inburgering. Deze groep is in beeld bij instanties en er is vaak ook geen schaamte om de Nederlandse taal te leren.'

'Daarnaast is er de groep die hier geboren is en voor wie het Nederlands de moedertaal is, maar die toch het lezen en schrijven niet goed beheersen. Bij deze groep is het taboe veel groter om te erkennen dat ze niet goed kunnen lezen en schrijven,' aldus Birgit.

Aandacht

Ze vervolgt: 'Vaak zijn deze mensen digitaal ook niet vaardig, wat heel lastig is in een samenleving die steeds meer digitaliseert. Dan kun je niet met het OV reizen, kun je niet internetbankieren, kun je de brieven van de school van je kind niet lezen. Als gemeente hebben we toen gezegd: voor deze groep moet meer aandacht komen. Het probleem is alleen dat deze mensen zichzelf niet snel melden. Ze kunnen hun probleem vaak goed verbergen, waardoor het niet opvalt dat ze de taal niet goed beheersen. Zeggen dan bijvoorbeeld ‘ik ben mijn bril vergeten’ of ‘mijn handschrift is onleesbaar’. Of ze hebben een partner die de taal wel goed beheerst en die allerlei zaken voor ze regelt.'

Taalmeter

'Deze mensen hebben we vaak niet in beeld. Wat we daarom doen is inzetten op de mensen die we wél in beeld hebben. En dat zijn mensen die bij ons een uitkering aanvragen. Iedereen die dat doet maakt sinds een jaar de Taalmeter tijdens de intakeprocedure. Dat is een taaloefening, die laat zien hoe het staat met begrijpend lezen. En met iedereen bedoelen we écht iedereen. Dus mensen met weinig opleiding tot mensen die universeel geschoold zijn. Als uit deze test de indicatie komt dat iemand mogelijk moeite heeft met lezen en schrijven, of met digitale vaardigheden, dan gaan we het gesprek aan. Dat blijkt bij maar liefst de helft van de deelnemers het geval te zijn,' aldus Birgit.

Kansen

'In zo’n gesprek vragen we naar iemands achtergrond en focussen we vooral op wát iemand wil leren. Bijvoorbeeld een advertentie op Marktplaats zetten of de kleinkinderen voorlezen. Taal is niet het doel, maar vooral een middel om mensen mee te laten doen in de samenleving. Om zo ook je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten,' zo verduidelijkt Birgit. In het vervolgtraject krijgen mensen dan ofwel groepsgewijs taalles of een taalcoach toegewezen die ze één op één helpt. Of ze volgen een cursus internetbankieren of Whatsapp.

Opbloeien

'De meeste mensen zijn enthousiast over deze manier van werken,' vertelt Birgit. 'En in het vervolgtraject zie je dat mensen opbloeien. Ze kunnen nu bijvoorbeeld de bijsluiter van hun medicijnen lezen of hun financiën op orde brengen, waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en minder stress. Daar zijn we als gemeente ook bij gebaat. Want het leven wordt zo veel leuker als je kunt lezen en schrijven!'

Taalpunt 

Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven? Of heeft u dat vermoeden bij een naaste? Iedereen is welkom bij het Taalpunt in de bibliotheek aan de Beursstraat. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?