College van B en W wil 12.000 eiken preventief laten behandelen in strijd met ‘de’ rups

De eikenprocessierups heeft dit jaar in heel Nederland voor veel overlast gezorgd. Ook in Hengelo. Het college van B en W wil dat volgend jaar aanzienlijk verminderen en stelt de raad daarom voor om in het vroege voorjaar van 2020 nagenoeg alle zomereiken – en dat zijn er bijna 12.000 – te behandelen met aaltjes, een natuurlijke vijand van de rups.

‘In de bomen waar dat het afgelopen voorjaar goed is gedaan zijn namelijk beduidend minder nesten aangetroffen. Naast deze maatregelen worden de oude nesten dit najaar ook nog verwijderd, om de overlast zo goed mogelijk te beperken’, aldus Mariska ten Heuw, verantwoordelijk wethouder voor groenbeheer en -onderhoud. Het college verwacht dat deze aanpak komend jaar 100.000 euro zal kosten en vraagt de raad om dit geld beschikbaar te stellen. Het college stelt deze aanpak voor naar aanleiding van een uitgebreide evaluatie over dit jaar.

Een paar feiten en cijfers op de rij

  • De gemeente Hengelo telt in de publieke ruimte ongeveer 12.000 zomereiken.
  • Begin dit voorjaar zijn daarvan 1.500 bomen op zogenoemde hotspots (plekken waar veel mensen en/of kwetsbare groepen komen) met aaltjes bestreden. Daar waar dat op het juiste moment is gebeurd, zijn beduidend minder nesten aangetroffen.
  • Tot en met augustus 2019 zijn er 2.400 meldingen gedaan, met een explosieve stijging in de periode van half juni tot en met begin juli.
  • Tot en met augustus zijn vier specialistische teams dagelijks aan het werk geweest om de nesten weg te zuigen. In eerste instantie vooral op de hotspots en later door heel Hengelo. Nog steeds is een team bezig om het ruimen van alle oude nesten, omdat daar nog steeds de brandhaartjes in zitten van de rupsen die als vlinder zijn uitgevlogen.
  • De bestrijding is erg tijdrovend en lastig: in sommige grote eiken bleken wel meer dan 100 (!) nesten per boom te zitten. Ook kwam het helaas voor dat de rupsen weer terugkeerden in eiken die kort daarvoor nog waren leeggezogen.
  • Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in 2020 te kiezen voor de bestrijding van alle eiken met aaltjes, dus niet alleen de hotspots. Daarbij zal de gemeente er op toezien dat de bestrijding op het juiste moment gebeurt, om een zo goed mogelijk effect te bereiken.

Inzetten op biodiversiteit

Voor de langere termijn zet de gemeente nog meer in op biodiversiteit, zodat het openbaar groen (nog) aantrekkelijker wordt voor veel meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en -vlinder. Verder is afgesproken om voorlopig geen nieuwe zomereiken meer aan te planten.

Voorlopig geen nestkastjes of gebruik Xentari

Dit betekent ook dat het college voorlopig niet kiest voor alternatieven, zoals het plaatsen van nestkastjes voor mezen of bestrijding met het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Xentari is wel biologisch, maar niet onschuldig, omdat ook andere vlinders erdoor worden getroffen. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen op de voet en werkt daarbij samen met andere gemeenten. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college bij de behandeling van de Beleidsbegroting 2020-2023. Begin november valt hierover een besluit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?