Concept Beleidsregels evenementen 2019

Het college van B en W heeft op 2 april 2019 de concept beleidsregels voor evenementen vastgesteld. Daarin staan duidelijke regels en voorwaarden die gelden voor evenementenvergunningen. Van 18 april tot en met 15 mei 2018 hebben de eerdere concept beleidsregels ter inzage gelegen. Door nieuwe wijzigingen in landelijke en lokale regelgeving zijn de beleidsregels aangevuld, o.a. op het gebied van geluid, de indieningsvereisten voor een aanvraag, en het schenken in kunststof bekers. Daarom worden de concept beleidsregels nu opnieuw ter inzage gelegd.

Inzien en zienswijzen

U kunt de concept beleidsregels en de bijlagen van 10 april tot en met 7 mei 2019 inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olaf Rinket. U kunt tijdens de inzagetermijn schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?