Extra kosten renovatie stadhuis - Onvoorziene asbestsanering grote kostenpost

95 % van het (bouwkundige) werk aan het stadskantoor en het stadhuis in het centrum is nu klaar. Het college heeft daarom voorzichtig de balans opgemaakt van de totale kosten. Daaruit blijkt dat de renovatie van het stadhuis duurder is uitgevallen dan verwacht. Uit de laatste berekeningen blijkt dat er 1,2 miljoen extra kosten zijn. Asbest is de grote boosdoener. Het nieuwe stadskantoor kan zeer waarschijnlijk wel binnen het budget gebouwd worden.

De gemeenteraad praat op 25 september over de extra kosten in een openbare politieke markt. In mei 2018 is de raad al geïnformeerd dat er extra kosten aan zaten te komen.

Begroting uit 2011

In 2011 heeft de gemeenteraad het krediet vastgesteld waarvoor de renovatie en de nieuwbouw uitgevoerd moeten worden. De investeringen voor het stadskantoor bedragen € 24 miljoen. Voor de grondige renovatie van het stadhuis was € 9 miljoen begroot, voor grondaankopen € 4 miljoen. Overige kosten (zoals tijdelijke huisvesting, verhuiskosten, leges) bedragen € 3 miljoen. In totaal dus een bedrag van bijna € 40 miljoen.

Asbest

In het stadhuis is veel meer asbest aangetroffen dan verwacht. De gemeente had een schatting laten maken door het pand goed te bekijken, maar ook op basis van zogenoemd dossieronderzoek. Veel asbest werd echter pas zichtbaar nadat het pand was gestript. Omdat het pand een Rijksmonument is, lopen de kosten van asbestsanering snel op; als boven een authentiek latjesplafond asbest moet worden gesaneerd, zijn de herstelkosten van het plafond hoger dan de saneringskosten. Verder is de asbestwetgeving sinds de kostenberekening flink aangescherpt, wat voor extra kosten zorgt.

Achterstallig onderhoud

Ook blijkt dat het stadhuis te kampen heeft met veel achterstallig onderhoud. De plannen voor de renovatie van stadhuis en nieuwbouw van het stadskantoor dateren al van 2005. Sindsdien is alleen het hoogst noodzakelijke uitgevoerd, wat nu zorgt voor extra kosten. Verder zijn er extra kosten gemaakt voor toegangsbeveiliging (zogenoemde aanrijbeveiliging) die bij de berekening van de renovatiekosten in 2009 nog niet noodzakelijk leek. Ook zijn de prijzen in de bouw voor het meerwerk enorm gestegen. En er zijn extra kosten, omdat de bouwtijd 8 maanden langer duurt dan gepland, onder meer door het verleggen van kabels en leidingen, de asbestsanering en het andere type vloer dat nodig was.

Definitief bedrag

Het college wil de exacte kosten begin 2020 bekendmaken aan de gemeenteraad en de inwoners. De gemeente is nog in onderhandeling met de aannemers over de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de langere bouwtijd. Het totale bedrag aan extra kosten kan daardoor dus nog oplopen.

Levendig centrum

Het nieuwe stadskantoor en het gerenoveerde stadhuis worden naar verwachting in februari in gebruik genomen door de medewerkers van de gemeente en het gemeentebestuur. De nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn een ontmoetingsplek voor de hele stad en trekken ruim 120.000 extra bezoekers naar de binnenstad. De extra bezoekers en gemeentelijk medewerkers zorgen voor meer levendigheid in de binnenstad. Het nieuwe stadhuis draagt ook bij aan een levendige en aangename binnenstad, vooral in combinatie met andere maatregelen uit het Actieplan Vitale Hengelose binnenstad (2017). Het gaat hierbij onder meer om de herinrichting van winkelstraten en het Burgemeester Jansenplein, meer groen in de binnenstad, klantvriendelijk parkeren, een compacter centrum om te winkelen en gerichte acquisitie om meer ondernemers naar de binnenstad te trekken.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?