Financiën op orde, ruimte om te investeren

De gemeenteraad heeft op 6 november ingestemd met de Beleidsbegroting 2019 - 2022. Daarin staat hoe de gemeente Hengelo in 2019 het geld wil verdelen. ‘We presenteren een sluitende begroting die ruimte biedt om te investeren in de binnenstad en in duurzaamheid, maar die tegelijkertijd ook de belangrijke opgave laat zien om bij te sturen in het sociaal domein’, aldus het college van B en W. De begroting van Hengelo omvat ruim 300 miljoen euro.

Wat doet Hengelo in 2019?

In de Beleidsbegroting staat per programma beschreven wat de gemeente in 2019 gaat doen en wat dat mag kosten. In bijgaand overzicht een aantal voorbeelden.

Meer weten?

Kijk op https://financien.hengelo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?