Gunstig ‘Woonmandje’ in 2020

Het college van B en W heeft ingestemd met de nieuwe belastingtarieven voor 2020. Als de raad deze vaststelt dalen de lokale woonlasten voor huurders gemiddeld met 0,1%. Bij huiseigenaren is de gemiddelde stijging 0,6%, ruim lager dan de inflatiecorrectie van 1,7%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het lager afvaltarief in 2020.

De lokale woonlasten zijn de onroerendezaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren en de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor huurders en huiseigenaren. Het college stelt voor om bij de andere belastingtarieven grotendeels uit te gaan van een inflatiecorrectie van 1,7%, zoals bijvoorbeeld de begraafrechten, hondenbelasting en leges.

Lager afvaltarief: van 1,20 euro naar 95 cent per klik

In 2020 hoeven mensen nog maar 95 cent per klik op de ondergrondse container (restafval) te betalen. De klik wordt daarmee 25 cent (dat is 21%) goedkoper. De overige bedragen (waaronder het vast tarief en de gebruiksvergoeding per (keuze)container) blijven gelijk. Een gemiddeld huishouden ‘klikt’ 24 keer per jaar. Het jaartarief voor de gemiddelde gebruiker daalt hierdoor met 4,2%, van €201,84 naar €193,44. Het lagere afvaltarief is komend jaar mogelijk omdat de kosten om afval in te zamelen omlaag zijn gegaan.

Parkeerbelastingen

Het college van B en W vindt een verhoging van de parkeertarieven in de binnenstad niet wenselijk en stelt de raad daarom ook voor om deze niet te verhogen. Bovendien worden de parkeertijden aangepast: doordeweeks hoeven parkeerders in 2020 nog maar tot 18:00 uur te betalen op de zaterdag tot 17:00 uur. Nu moeten mensen zowel op de zaterdag als doordeweeks nog tot 19:00 uur betalen.

Beleidsbegroting 2020 - 2023

Het college heeft ook ingestemd met de Beleidsbegroting 2020 – 2023. De totale begrotingsomzet in 2020 is bijna €305 miljoen euro, waarbij de lokale belastingen en heffingen samen zorgen voor inkomsten van bijna €48 miljoen. De Beleidsbegroting is een praktische uitwerking van de Kadernota 2020-2023, die de raad in juli 2019 al heeft vastgesteld. Toen heeft de raad ervoor gekozen om initiatieven te honoreren die Hengelo aantrekkelijk, bereikbaar, veilig, sociaal en duurzaam maken. In de Kadernota heeft de raad al besloten (extra) te willen investeren in bijvoorbeeld;

  • diverse duurzaamheids-initiatieven;
  • de reconstructie van de Deldenerstraat/kruising Mitchamplein;
  • de omgeving van het Twentebad;
  • het parkeerplan Binnenstad;
  • het verbeteren van het buitenterrein en de verkeersveiligheid rondom het winkelcentrum Groot Driene;
  • meer bomen in de stad en goed/beter onderhoud van het openbaar groen;  
  • meer preventie en innovatie binnen het sociaal domein en meer en betere handhaving en toezicht (incl. bestrijding van zorgfraude).

Al deze nieuwe beleidswensen zijn nu doorvertaald in de Beleidsbegroting. Nieuw ten opzichte van de Kadernota is dat het college voorstelt om in 2020 €75.000 euro extra te besteden aan het bestrijden van de eikenprocessierups. Vorige week heeft het college dat in een aparte brief aan de gemeenteraad toegelicht.

De gemeenteraad bespreekt de Beleidsbegroting en Belastingtarieven volgens verwachting op 16 oktober tijdens een politieke markt en neemt op 5 november a.s. een besluit.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?