Internetconsultatie omgevingsvisie

Wat was de eerste gebiedsconferentie goed bezocht! Meer dan 100 mensen hebben tijdens deze avond in verschillende workshop hun mening en ideeën gegeven. Er is veel input opgehaald die de basis vormt voor de volgende fase; de internetconsultatie.

Terugblik

In maart hebben ongeveer 30 gesprekken plaatsgevonden met inwoners, agrariërs, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Iedereen was daarbij erg gemotiveerd om mee te praten. Tijdens de gesprekken zijn ruim 200 vraagstukken opgehaald. De meeste inhoudelijke vraagstukken gaan over landschap, landbouw en recreatie. De vraagstukken vormen de basis voor het Kader dat het college en de gemeenteraad hebben vastgesteld. In juli is er een gebiedsconferentie gehouden waarbij mensen konden meepraten tijdens verschillende workshops. De resultaten van de gebiedsconferentie vormen de basis voor een internetpeiling.

En nu?

Bezoekers en bewoners van het buitengebied kunnen vanaf 16 september tot en met 10 oktober weer hun mening en ideeën geven. Op www.omgevingsvisiehengelo.nl staan verschillende stellingen waarbij gevraagd wordt om zo uitvoerig antwoord te geven. Eind van het jaar/begin volgend jaar wil de gemeente samen met belangstellenden verdieping geven aan aan een eerste opzet van de omgevingsvisie, waarna het ontwerp voor de omgevingsvisie Buitengebied wordt afgerond.

Jong en oud

Het doel is om iedereen mee te laten praten, jong en oud. Op donderdag 26 september zullen medewerkers van de gemeente van 10.00 tot 12.00 uur in het Proggiehoes in Beckum (Beckumerschoolweg 38) aanwezig zijn om mensen die minder digitaal vaardig zijn te helpen bij het invullen van de stellingen. Hierdoor krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te praten, jong en oud.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?