Onkruidbeheersing in Hengelo

Overal in Hengelo ziet u het hele jaar mensen aan het werk om het groen in de openbare ruimte goed te onderhouden. Medewerkers van Gildebor of andere groenbeheerders doen dat in opdracht van de gemeente Hengelo. Deze periode zijn ze vooral druk bezig met het beheersen van onkruid, dat nu de grond uit schiet. Het huidige weertype – warm en vochtig – helpt ons niet: sommige soorten onkruid groeien nu wel 10 centimeter per dag! Wat doet de gemeente Hengelo hiertegen? Of beter gezegd: wat kán de gemeente hier tegen doen?

Een grote uitdaging!

Na het afschaffen van het bestrijden met gif is de aanpak van onkruid in de openbare ruimte en op de verharding voor de gemeente een grote uitdaging. Want bij duurzame methoden steekt onkruid sneller de kop op dan bij chemische verdelging.

Aanpak onkruid

Het beeld van vroeger dat we bereikten met bestrijding met gif krijgen we niet meer terug: waar voorheen 1 à 2 keer per jaar bestrijden met gif genoeg was, is nu soms 7 à 8 keer duurzaam bestrijden nog niet genoeg. We zijn nu dan ook van onkruidbestrijding naar onkruidbeheersing gegaan. Onze aanpak is als volgt:

  • Onkruid op stoepen en klinkerstraten bestrijden we met hete lucht (max. 400 – 500 graden). De hitte beschadigt het wortelstelsel. De kans dat de plant terugkomt, neemt na een aantal behandelingen steeds verder af.
  • In het gemeentelijk openbaar groen wordt geschoffeld en (mechanisch) geplukt.
  • Daarnaast worden alle straten preventief met de veegmachine geveegd.

Natuur in evenwicht

Onkruid verwijderen zonder gifstoffen is milieuvriendelijker en is één van de maatregelen om de natuur weer in evenwicht te brengen. Vanuit de gemeente zetten we op verschillende manieren in op biodiversiteit. Zo maaien we veel bermen nog maar 2 keer per jaar, waardoor je meer bloemen en kruiden in de bermen ziet staan. Hier komen bijen, hommels en vlinders op af, die weer belangrijk zijn voor de bestuiving en verspreiding van soorten. Bij herinrichtingen houden we ook veel rekening met een evenwichtige natuur. Hierbij kunt u denken aan:

  • Meer groen in de openbare ruimte. Meer groen trekt de natuurlijke jagers aan. Deze jagers zijn op lange termijn weer een antwoord op eikenprocessierupsen en andere plagen.
  • Aanbrengen en versterken van groene verbindingen (bijvoorbeeld groen vanuit de binnenstad tot aan het buitengebied).
  • Aanleg wadi’s: systeem voor opvang en geleidelijke afvoer van neerslag in de openbare ruimte.
  • Meer ‘gesloten verhardingen’, waar onkruid minder ruimte krijgt.

Wat kunt u zelf doen tegen onkruid?

U onderhoudt uw eigen tuin natuurlijk ook. En daarmee helpt u ook het onkruid in uw straat en buurt te bestrijden. Het is beter voor mens en dier om daarbij geen gif te gebruiken.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?