Ontwerpbesluit aanwijzing collectieve en incidentele festiviteiten

Het college van B en W heeft op 2 april 2019 het ontwerpbesluit Aanwijzing collectieve en incidentele festiviteiten vastgesteld. Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke geluidnormen, die staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bij festiviteiten is het soms niet goed mogelijk om aan de geluidnormen te voldoen. Het college kan dagen en tijden aanwijzen waarop de geluidnormen vanwege het vieren van festiviteiten niet van toepassing zijn.

Collectieve festiviteiten

Het college is van plan om als collectieve festiviteiten, die gelden voor de hele stad, aan te wijzen:

  • Koningsnacht op 26 april 2019 van 18.00 tot 02.00 uur
  • Koningsdag op 27 april 2019 van 12.00 tot 01.00 uur
  • Hemelvaartsdag op 30 mei 2019 van 12.00 tot 24.00 uur
  • Nacht van Hengelo op 31 mei 2019 van 18.00 tot 02.00 uur
  • Tropical Day & Night op 6 juli 2019 van 14.00 tot 02.00 uur
  • Bluesfestival Hengelo op 11 oktober 2019 van 20.00 tot 01.00 uur
  • Kerstmiddag op 24 december 2019 van 12.00 tot 20.00 uur

Incidentele festiviteiten

Daarnaast wil het college voor bedrijven maximaal zes dagen per jaar per bedrijf aanwijzen (door het bedrijf te bepalen wanneer) waarop festiviteiten mogelijk zijn waarbij de gebruikelijke geluidnormen niet gelden. Dit worden incidentele festiviteiten genoemd. Om onevenredige hinder voor omwonenden te voorkomen, stelt het college wel voorwaarden aan het geluid dat tijdens deze festiviteiten veroorzaakt mag worden. De voorwaarden voor incidentele festiviteiten zijn wat strenger dan voor collectieve festiviteiten.

Inzien en zienswijzen

U kunt het ontwerpbesluit van 10 april tot en met 7 mei 2019 inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Herman Aalderink. U kunt tijdens de inzagetermijn schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van B en W.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?