Preventieve maatregelen in verband met brand Twence opgeheven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op vrijdag 20 juli 2018 aanvullende metingen uitgevoerd in het gebied tot aan 5 kilometer benedenwinds de brand bij Twence. De metingen laten zien dat de dioxinewaarden op de gewassen in het gebied, buiten het grondgebied van Twence, weer onder de wettelijke norm liggen. Alleen op het grondgebied van Twence zijn nog verhoogde concentraties dioxine gevonden. Dit betekent dat vee naar buiten kan en gewassen geoogst kunnen worden. De preventieve maatregelen zijn per direct opgeheven.

Het RIVM adviseerde in de vorige rapportage om het gebied met dioxines scherper in beeld te brengen. De metingen zijn verricht in opdracht van de provincie Overijssel, het bevoegd gezag. Ook het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) heeft uitslagen ontvangen over boerderijmelk van veehouders die vanaf 14 juli de koeien weer buiten hebben laten grazen. Alle metingen liggen binnen de wettelijke norm.

Grondgebied van Twence

Op het grondgebied van Twence zijn nog verhoogde waarden dioxine geconstateerd. De gewassen die op het grondgebied van Twence staan worden separaat bemonsterd.

Regenbui

Op woensdag 25 juli heeft het flink geregend in het gebied. De metingen van RIVM zijn verricht voor deze regenbui. Het RIVM geeft aan dat te verwachten valt dat de concentraties dioxines op de gewassen hierdoor verder gedaald zijn. Omdat niet precies te voorspellen is hoeveel de waardes gedaald zijn worden op grondgebied van Twence nieuwe metingen uitgevoerd door een externe partij.

Rapportage

Het uitgewerkte RIVM-rapport, met informatie over de plekken waar metingen plaatsgevonden hebben en de waardes, vindt u hier. Dit betreft een rapportage over de metingen van 20 juli, dus nog voor de regen van woensdag 25 juli. Locaties 1, 2 en 5 uit het rapport, waar nog steeds dioxinewaarden zijn gemeten boven de norm, bevinden zich op grondgebied van Twence. 

Veelgestelde vragen

Er is een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar.

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de Provincie Overijssel via het Meldpunt Overijssel (meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423)

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?