Uitreiking Nijverbij aan de heren van Asselt en Kokhuis

Op maandag 16 september ontvingen de heren Wouter van Asselt en Frits Kokhuis het Stadscompliment de Nijverbij uit handen van burgemeester Sander Schelberg. 

De heren van Asselt (70) en Kokhuis (69) zijn al vele jaren actief als vrijwilligers in de wijk Berflo Es. Ze zijn begonnen in de jaren 70 in het toenmalige buurtcentrum Twekkelerweg Kwartier. Toen het buurtcentrum werd opgeheven in verband met de renovatie van de wijk, zijn beide heren meegegaan naar het Bewonersbedrijf Berflo Es waar zij als vrijwillige klusjesmannen vele mensen in de wijk hebben geholpen.

Wouter van Asselt is zijn vrijwilligerswerk begonnen in 1974 binnen de figuurzaagclub, waarbij wekelijks wel 40 kinderen betrokken waren. Daarnaast maakte hij deel uit van de onderhoudsploeg die de speeltoestellen in orde hield. Begin jaren 80 bedacht hij in samenwerking met Frits Kokhuis en andere leden een nieuw ontwerp van de speeltuin in de wijk. Met dit ontwerp deed Twekkelerweg Kwartier mee aan een wedstrijd van de Heidemaatschappij en won de oorkonde Een kern waar pit in zit. Van Asselt was jarenlang actief bij diverse evenementen in de wijk en als decorbouwer bij de toneelvereniging Stork ' Nus. Voor het project Sociale Activering binnen de Berflo Es heeft hij onder meer de kerstmarkt georganiseerd. Toen het waterorgelproject van Drees Kroes tot stand kwam werd ook daar van zijn hulp gebruik gemaakt. Vorig jaar heeft van Asselt nog geholpen bij de festiviteiten van 150 jaar Stork.

Frits Kokhuis heeft samen met van Asselt vele werkzaamheden uitgevoerd, zoals het onderhoud van de speeltuin Twekkelerweg Kwartier op de zaterdagmorgen en de renovatie van de speeltuin. Zij hebben ondersteuning verleend bij jaarlijkse activiteiten, het waterorgelproject en bij activiteiten rondom het buurtproject Sociale Activering. De heer Kokhuis was daarnaast verantwoordelijk voor het sleutelbeheer en haalde tientallen jaren met een vaste groep iedere veertien dagen oud papier op. Gedurende 25 jaar was hij vaste bakker bij de oliebollenactie. Kokhuis was lange tijd bestuurslid en waarnemend voorzitter. Hij is ook actief geweest bij andere speeltuinen, met name in het keuren van speeltoestellen en gebouwen op het gebied van veiligheid.

Na sluiting van Twekkelerweg Kwartier hebben de heren Wouter van Asselt en Frits Kokhuis hun vrijwilligersactiviteiten voortgezet bij Bewonersbedrijf Berflo Es met de uitvoering van diverse klussen.

Het college van B en W is de heren van Asselt en Kokhuis bijzonder erkentelijk voor al het werk dat zij voor de Hengelose samenleving hebben gedaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?