Uitreiking Nijverbij aan het echtpaar Ellen en Hans Beerens

Op zaterdag 14 september reikte wethouder Gerard Gerrits het Stadscompliment de Nijverbij uit aan Hans en Ellen Beerens. Dit gebeurde om 10.00 uur bij Hotel Nationaal, Burgemeester Jansenplein 27, direct na de opening van de jaarlijkse Open Monumentendag.

Ellen (64) en Hans (63) Beerens zijn actief voor het Museum Hengelo, de Stichting Erfgoed Hengelo, de werkgroep Markestenen en Grenspalen en voor de werkgroep Archeologie.

Ellen Beerens is de drijvende kracht achter de werkgroepen Markestenen en Grenspalen en Archeologie. Zij heeft zich jarenlang ingezet voor de archeologiewinkel aan de Marktstraat. Een ontmoetingsplek waar tentoonstellingen werden georganiseerd en lezingen gehouden. Daar werd ook het Verhaal van Hengelo verteld en de archeologie voor jong en oud op een aansprekende manier getoond. Deze locatie is weer in handen van de eigenaar, waardoor de werkgroep nu dringend op zoek is naar een nieuwe locatie.

Hans Beerens, voorheen werkzaam als bedrijfsfotograaf en filmer, is al jaren als vrijwilliger verbonden aan Museum Hengelo waar hij actief is op het gebied van tentoonstellingen. Van de archeologische opgravingen op de oude begraafplaats aan de Bornsestraat en in Broek Noord heeft Hans Beerens mooie films gemaakt. Hij is sinds de oprichting van de Stichting Erfgoed Hengelo in 2013 een van de meest betrokken vrijwilligers.

Sinds enkele jaren organiseert de Stichting Erfgoed Hengelo haar nieuwjaarsinstuif in de daarvoor zeer geschikte grote zaal van studio Beerens. Doel is mensen kennis te laten nemen van de activiteiten van de stichting en vooral elkaar te ontmoeten. Voor de nieuwjaarsinstuif maakt Hans een presentatie, zorgt ervoor dat de ruimte opgeruimd is en dat de wanden aangekleed zijn met de mooiste foto’s van de activiteiten van de afgelopen tijd. Ellen zorgt voor de hapjes en drankjes en de goede sfeer.

Tot de taken van het echtpaar behoort ook de inrichting van de archeologiewinkel, het verzorgen van beeldmateriaal voor de tentoonstellingen, flyers/posters maken en het ophalen van archeologische vondsten in binnen- en buitenland. Dankzij Hans heeft de stichting vijf dvd-boxen kunnen uitbrengen. Hans is tevens lid van de projectgroep van de stichting en zit in het comité voor de Open Monumentendag.

Ellen en Hans Beerens zijn hele hartelijke mensen die altijd klaar staan voor anderen en hun huis en studio openstellen om activiteiten mogelijk te maken. Het college van B en W is hun bijzonder erkentelijk voor al het werk dat zij doen om de geschiedenis van Hengelo goed in beeld te krijgen. Zij krijgen de Nijverbij uitgereikt als blijk van dank voor hun vrijwillige inzet voor Hengelo.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?