Vergadering gemeenteraad en Politieke Markt

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 december vanaf 19.30 uur in de Schouwburg Hengelo, Beursstraat 44. Op de agenda staan onder meer:

  • Beslissing op bezwaar tegen vaststellen besluit jaarstukken 2018
  • Vaststelling parameters voor de herziene grondexploitaties 2020
  • Controleprotocol 2019
  • Benoeming accountantsfunctie
  • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor plaatsen zonnepanelen Albersdijk 20
  • Vaststellen bestemmingsplan Medaillon 2018
  • 3e wijziging Beleidsbegroting 2019
  • Benoeming leden commissie Klankbordgesprekken burgemeester en raad
  • Special Olympics Twente 2022

Bekijk de vergaderbundel

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op woensdag 4 december een Politieke Markt in Berflo Hengelo, Apolloplein 1. Het programma is als volgt:

Theaterzaal

Pallas/Athena (boven)

Meepraten?

Bij het onderwerp Politieke Markt vindt u meer informatie over hoe u mee kunt praten. De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u in de bestuursagenda.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?