Bekijk de online kaart met herdenkingsmonumenten en stolpersteine

Zondag 5 mei is het 74 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. De dag hiervoor, op 4 mei, herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en Nederlanders die zijn omgekomen toen ze van overheidswege zijn uitgezonden naar oorlogsgebieden in het buitenland.

Stilstaan bij onze vrijheid

Velen van ons hebben de Tweede Wereldoorlog gelukkig niet meegemaakt. Zij vernemen de verhalen en gruweldaden van groot- en overgrootouders. Toch blijft het van belang te herdenken en stil te staan bij hen die vielen en bij het feit dat wij in vrijheid leven.
Vrijheid van meningsuiting, zijn wie je bent en met respect voor elkaar, mogen uiten wat je denkt en vindt. In veel landen is dat toch niet het geval. Oorlog en dictatuur zijn nog aan de orde van de dag. Vrijheid is daarom een groot goed. En daar staan wij 4 mei om 20.00 uur twee minuten bij stil.

Herdenkingsmomumenten en stolpersteine op kaart

Maar ook de rest van het jaar herdenken we deze slachtoffers. In Hengelo zijn op meerdere plaatsen herdenkingsmonumenten en plaquettes aangebracht welke aandacht geven aan de Tweede Wereldoorlog, aan een specifieke groep mensen of aan individuen die zijn omgekomen.

Op de website www.hengelo.nl/cultuurwaarden treft u naast het vele erfgoed dat Hengelo rijk is de oorlogsmonumenten aan, inclusief achtergrondinformatie. Ook ziet u waar stolpersteine zijn gelegd. Stolpersteine zijn steentjes in het trottoir voor woningen waar mensen in de Tweede Wereldoorlog uit huis zijn gehaald of als laatste gewoond hebben voordat ze moesten vluchten voor het Naziregime.

U vindt de herdenkingsmonumenten op de kaart onder de vierkantjes met de 'H', de stolpersteine zijn de 'gouden' vierkantjes.

Let op: niet alle herdenkingsmonumenten zijn openbaar toegankelijk.

Aanvullingen?

Heeft u op- of aanmerkingen of aanvullende achtergrondinformatie over bepaalde herdenkingsmonumenten? Dan horen wij dat graag, mail naar gemeente@hengelo.nl met als onderwerp 'herdenkingsmonumenten'.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?