Bestrijding eikenprocessierups van start

De gemeente Hengelo is vandaag gestart met het weghalen van oude nesten van de eikenprocessierups op de zogenoemde hotspots (zoals scholen, winkelcentra, speelplekken en verzorgingstehuizen). Zodra er een nieuwe uitbraak van de rupsen te zien is, worden de bomen op die hotspots vervolgens twee maal behandeld met aaltjes, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Mochten hier dan onverhoopt toch nog nieuwe nesten ontstaan, dan worden deze nesten weggezogen.

‘De eikenprocessierups zorgde in 2018 voor een recordaantal meldingen in Hengelo. De kans is groot dat het aantal rupsen, en daarmee de overlast, de komende jaren blijft toenemen. Daarom zet de gemeente in op bestrijding in verschillende stadia van larve tot vlinder en met verschillende, elkaar aanvullende methoden’, aldus wethouder Mariska ten Heuw.

Wat doet Hengelo om de eikenprocessierups te bestrijden?

De gemeente Hengelo zet in op:

  • Meer biodiversiteit, zodat het openbaar groen aantrekkelijk is voor de natuurlijke vijanden van de rups en de vlinder. Dat kan bijvoorbeeld door anders te maaien (ecologisch bermbeheer). Tot de natuurlijke vijanden behoren onder andere bepaalde insecten, spinnen, vleermuizen en diverse soorten vogels.
  • Bestrijding van de rupsen op de zogenoemde hotspots (zoals scholen, winkelcentra, speelplekken en verzorgingstehuizen). Dit gebeurt door de bomen te behandelen met aaltjes, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, en door nesten te laten wegzuigen en te vernietigen.

Gaat de gemeente ook mezenkasten ophangen?

Verschillende gemeenten in het land hangen als proef nestkasten op. De gemeente Hengelo volgt deze pilots met belangstelling en krijgt regelmatig de vraag of de gemeente ook mezenkasten gaat ophangen om de eikenprocessierupsen te bestrijden. Dat doen we (nog) niet, omdat:

  • Het nog niet bekend is of het ophangen van mezenkasten ook wezenlijk bijdraagt aan het verminderen van het aantal rupsen.
  • We niet willen dat er zomaar door iedereen gaten, schroeven en spijkers in gemeentelijke bomen worden geboord. Dit kan de gezondheid van de bomen aantasten. In de gemeentelijke Bomenverordening is daarom ook geregeld dat er zonder toestemming niets in gemeentelijke bomen opgehangen mag worden. Als het toch nodig is, moet dit professioneel gebeuren door bijvoorbeeld Gildebor. Dan weten we zeker dat de nestkasten op de juiste wijze en op een veilige manier opgehangen worden.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt natuurlijk altijd in uw eigen tuin of op uw balkon mezenkasten ophangen.

Ruimt de gemeente oude nesten op?

We krijgen ook af en toe telefoontjes over oude nesten die uit bomen vallen. Deze worden alleen opgeruimd bij hotspots en als ze op fiets- of voetpaden terecht zijn gekomen. Als een oud nest in de berm ligt, en het gaat niet om een hotspot, dan wordt het nest niet opgeruimd. Blijf uit de buurt van deze oude nesten en let op dat ook uw hond er niet aankomt!

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?