College stelt plaatsingsplan vast

De gemeente heeft een plaatsingsplan gemaakt waarop de locaties staan van alle ondergrondse restafvalcontainers in de gemeente. Een groot aantal van die containers zit al in de grond. Een aantal wordt nog aangelegd. Het netwerk van ondergrondse containers is nodig, zodat Hengeloërs hun restafval in de ondergrondse container kunnen gooien als ze hun grijze container hebben ingeleverd. Uiterlijk 1 juli zijn alle ondergrondse containers aangelegd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plaatsingsplan voor ondergrondse containers vastgesteld. Meer informatie

94 zienswijzen toegewezen

Het plaatsingsplan is tot stand gekomen na ruim twintig inloopavonden in alle wijken en buurten. Daarna is er een inspraakprocedure geweest; inwoners hebben een zogenoemde zienswijze kunnen indienen. In totaal zijn er 301 zienswijzen bij de gemeente binnengekomen. Daarvan zijn er 94 toegewezen. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn 19 containerlocaties voor restafval aangepast. Vaak zijn er meerdere zienswijzen over één container binnengekomen, bijvoorbeeld door meerdere omwonenden. Door één container aan te passen zijn daarom soms meerdere zienswijzen toegewezen. De milieupleinen bij de winkelcentra en de bovengrondse (blauwe en oranje) containers worden niet aangepast. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen een brief met een reactie.

Tevens heeft het college de Nota van antwoord plaatsingsplan verzamelcontainers vastgesteld. Gelet op het grote aantal indieners van zienswijzen wordt volstaan met een algemene bekendmaking.

Restafval blijft dalen

Het Hengelose afvalbeleid is erop gericht om zoveel mogelijk afval als grondstof te hergebruiken, en zo min mogelijk restafval te verbranden. Met de combinatie van restafval inzamelen via ondergrondse verzamelcontainers en Diftar verwacht het college de doelstelling van het Rijk en de Hengelose gemeenteraad te kunnen behalen: in 2020 jaarlijks 100 kilo restafval per inwoner en in 2030 maximaal 50 kilo. Het gaat de goede kant op, want nu zit een gemiddelde inwoner nog maar op 121 kilo restafval per jaar. In 2011, het jaar voordat Diftar werd ingevoerd, was dat nog 239 kilo per inwoner. Elk huishouden betaalde toen nog €273,60 ongeacht hoeveel afval er werd weggegooid. In 2016 betaalde een huishouden gemiddeld € 211,97. Een verschil van ruim 60 euro dus. Voor 2017 is het gemiddelde nog niet bekend.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?