De Deldenerstraat gaat op de schop

Na de zomervakantie starten de werkzaamheden aan de eerste fase van de Deldenerstraat. De riolering is aan vervanging toe en dat is een mooi moment om het meteen duurzamer aan te pakken. Er komt een nieuwe buis die het regenwater afvoert naar de Berflobeek en Drienerbeek. Dit moet wateroverlast bij hevige neerslag verminderen en verbetert de waterkwaliteit in deze beken. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de straat aangepakt en komt er meer groen. Het gaat hier om de eerste fase van de Deldenerstraat, vanaf de Langestraat tot aan de kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat.

Het gehele projectgebied Deldenerstraat loopt vanaf de kruising met de Geerdinksweg/Weideweg tot en met de kruising met de Oldenzaalsestraat/Bornsestraat.

Afstemming werkzaamheden

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de Enschedesestraat/Langestraat. In de zomer worden deze werkzaamheden afgerond. Aansluitend gaat de gemeente aan de slag met de Deldenerstraat, vanaf de Langestraat tot de kruising met de Bornsestraat/ Oldenzaalsestraat. Zo kan alle openbare ruimte rondom het stadhuis en het nieuwe stadskantoor in één keer worden opgeleverd, zodat er maar één keer overlast is.

Langestraat tot aan kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat

In het plan voor de openbare ruimte rondom het stadhuis/stadskantoor is ook een tijdelijk parkeerterrein opgenomen op het Kloosterhofterrein. Om het parkeerterrein te kunnen bereiken, wordt er een afslag aangelegd op de kruising Oldenzaalsestraat/Bornsestraat. Vanaf de kruising tot aan de Langestraat wordt het riool vervangen, komt er een nieuwe buis die regenwater afvoert, worden de fietspaden aan beide zijden van de weg opnieuw ingepast en komt er een nieuwe groeninvulling. De uitvoering start naar verwachting na de zomervakantie met de herinrichting van de kruising. December 2019 zijn alle werkzaamheden in deze fase naar verwachting afgerond.

Voorlopig Ontwerp

Op dinsdag 14 mei heeft het college van B en W de kredietaanvraag voor de uitvoering goedgekeurd. In juni neemt de raad hier nog een besluit over. Tegelijkertijd is de gemeente bezig met het ontwerp voor de herinrichting. In maart is het Voorlopig Ontwerp voor deze fase van de Deldenerstraat gepresenteerd aan omwonenden en ondernemers. Hieruit zijn een beperkt aantal reacties gekomen die, waar mogelijk, worden verwerkt in het Definitieve Ontwerp. Voor de zomervakantie komt het Definitief Ontwerp op de agenda van het college van B en W.

Andere fases Deldenerstraat

Zoals gezegd loop het hele project Deldenerstraat vanaf de Geerdinksweg/ Weideweg tot en met de kruising met de Bornsestraat/ Oldenzaalsestraat. Naast de eerst genoemde fase zijn dit de andere fases: 

  • Geerdinksweg/ Weideweg tot de Tuindorpstraat
  • Verwachte start uitvoering: begin 2020
  • Tuindorpstraat tot de Langestraat, inclusief Mitchamplein
    Verwachte start uitvoering: derde kwartaal 2020
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?