Eikenprocessierups

We krijgen momenteel veel meldingen binnen van de eikenprocessierups. De brandhaartjes van deze rups veroorzaken klachten bij mens en dier. Op dit moment wordt met man en macht gewerkt om op zoveel mogelijk plekken de overlast te beperken. We zetten daar extra geld en extra menskracht op in.

Net als in de rest van Twente en Nederland zien en merken we echter dat het aantal rupsen en nesten ten opzichte van vorig jaar explosief is gestegen. En ook zien we nieuwe nesten verschijnen op plekken waar ze eerder zijn verwijderd. Hierdoor kunnen we de rups niet overal even snel bestrijden als we zouden willen. 

We kunnen op dit moment helaas dus niet voorkomen dat u mogelijk overlast ervaart van de rups in uw buurt. We gaan door met de huidige inzet, waarbij vier specialistische teams dagelijks bezig zijn om de plekken met een hoog risico te bestrijden. Op deze pagina leest u de meest recente informatie daarover.

Meld alleen plekken met een hoog risico

Eikenprocessierupsen kunnen op veel verschillende plekken in Hengelo zitten. De gemeente kan niet alle nesten verwijderen. De bestrijding van de processierups heeft in de eerste plaats prioriteit op plaatsen waar veel mensen komen, zoals bij scholen, speelplekken, bushaltes, winkelcentra en verzorgingstehuizen. Hebt u een nest gezien op zo'n drukbezochte plek? Meld dat dan aan ons. Dit kan ook gemakkelijk via de BuitenBeter app. Bij hotspots (in totaal 1500 bomen) zijn de bomen behandeld met aaltjes. Dit is een biologische bestrijdingsmethode. Waar toch nesten ontstaan laten we ze bij hotspots wegzuigen en vernietigen. Ook komt om deze te behandelen bomen een rood/wit lint te hangen met daarop: eikenprocessierups.

Afhandelen meldingen en bestrijding

Het afhandelen van een melding kan langer duren, op dit moment meer dan een week. Dit heeft te maken met de forse toename van het aantal meldingen en de beschikbare middelen en capaciteit voor de bestrijding van de rups. Hengelo telt ongeveer 13.500 eiken. Vier teams van externe bedrijven zijn dagelijks bezig met het wegzuigen van de eikenprocessierups op plekken waar er sprake is van overlast.

We kunnen de rups zelf niet bestrijden, daar is een gespecialiseerd bedrijf voor nodig. We huren dus extern in. Er is een beperkt aanbod in het aantal gespecialiseerde bedrijven en zij worden ook door andere gemeenten en particulieren ingehuurd. Dus daardoor kunnen we de rups niet direct op alle hotspots verwijderen. Ook komt het helaas voor dat op eiken waar nesten zijn geruimd de rupsen weer terugkeren.

Meldingen BuitenBeter App

Hebt u een melding gedaan via de BuitenBeter App? Gildebor, het bedrijf dat in Hengelo verantwoordelijk is voor de bestrijding van de eikenprocessierups, bekijkt alle meldingen die binnenkomen. Alle meldingen worden door Gildebor uitgelezen en vervolgens meegenomen in een planning voor de bestrijding. Daarmee komt uw melding in de App op ‘afgehandeld’ te staan. Dit kan verwarrend zijn, omdat er nog geen bestrijding heeft plaatsgevonden. Helaas kunnen wij dit zelf technisch niet anders inrichten, omdat de BuitenBeterApp een landelijk systeem is.

Preventieve maatregelen

Ook gaan we bezig met een actieplan voor volgend jaar om de overlast dan zoveel mogelijk te beperken. Daarbij nemen we ook de ervaring van dit jaar mee. We hebben dit voorjaar 1500 eiken preventief behandeld met aaltjes. Daar waar de behandeling op het juiste moment is uitgevoerd, zien we nu veel minder rupsen.

Nest in boom op eigen terrein

Voor eikenprocessierupsen op uw eigen terrein komt de gemeente niet. Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, ga dan niet zelf de rupsen bestrijden, maar huur daarvoor een deskundig bedrijf in.

Voorkom problemen

Er zijn dit jaar veel eikenprocessierupsen. Het voorkomen van contact met de haren van de rups is lastig.

  • Ga je naar een gebied waar de eikenprocessierups zit? Bedek dan de hals, armen en benen. Ga niet op de grond zitten.
  • Leer ook aan je kinderen om het contact met rupsen, haren en nesten zo veel mogelijk te voorkomen.
  • Zorg dat je huisdieren ook niet in contact komen met de rupsen en oude nesten.

Hebt u toch klachten?

  • Gebruik plakband om de haren van de huid te halen. Doe dit meteen nadat je met de haren in contact bent gekomen. Spoel daarna de huid en de ogen met lauw water. Was ook je haar goed.
  • De haren zijn lastig te verwijderen uit kleding. Het beste is om deze kleding goed te wassen. Liefst op 60ºC.
  • Bij jeuk kun je een zalf gebruiken waar menthol, aloë vera of calendula in zit. Ook kun je anti-allergie tabletten gebruiken om de jeuk te verlichten.
  • Meestal verdwijnen de klachten vanzelf binnen enkele dagen tot twee weken. Zijn de klachten ernstiger, overleg dan met de huisarts.

 Kijk voor meer informatie over de Eikenprocessierups en gezondheid op de website van de GGD Twente. Hier vindt u onder andere een lijst met veelgestelde vragen.

Op www.processierups.nu , een website in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), geven experts van het kenniscentrum eikenprocessierups een antwoord op veel gestelde vragen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?