Goede resultaten voorschool en kinderopvang

De gemeente Hengelo heeft als een van de vijftien gemeenten in het land meegedaan aan een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij is de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) en kinderopvang onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Hengelo voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor zowel voorschool (vve) als kinderopvang. Sinds 2017 is er in Hengelo veel veranderd in kinderopvang en voorschool. De gemeente wilde graag weten of de veranderingen effect hebben gehad. Daarom heeft Hengelo zichzelf aangemeld voor het onderzoek.

De structuur rondom vve en de kinderopvang is behoorlijk veranderd in Hengelo. De Peuterspeelzaal is bijvoorbeeld voorschool geworden en is gekoppeld aan het basisonderwijs. Daardoor wil de gemeente de overgang naar de basisschool makkelijker maken. Ook de manier van financieren is veranderd.

Goede samenwerking

Samenwerking in voorschool en kinderopvang was een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De inspectie onderzocht hoe alle partijen samenwerken om tot de juiste kwaliteit en kwaliteitsverbetering te komen. De inspectie heeft gesprekken gevoerd met de gemeente, kinderopvangorganisatie vve, besturen van basisscholen en het Expertisecentrum Jonge Kind (EJK). Verder zijn er vijf vve voorscholen en drie vve vroegscholen (groep 1 en 2) bezocht. Voor zowel vve als kinderopvang voldoet de gemeente Hengelo aan de wettelijke eisen. Het blijkt dat de structuur die Hengelo heeft opgezet rondom de voorschool een goede basis biedt voor de verdere kwaliteitsontwikkeling. Daarnaast blijkt dat betrokken partijen kritisch naar hun taakopvatting en taakuitvoering kijken. Dat blijft een van de aandachtspunten voor komend jaar.

Goede start

De gemeente Hengelo wil alle peuters vanaf 2,5 jaar de mogelijkheid bieden om een voorschool te bezoeken, zodat de Hengelose peuters een goede start kunnen maken op de basisschool. Daarom is het belangrijk dat peuters op de voorschool alvast samen spelenderwijs leren. Peuters die 2 jaar worden (en hun ouders of verzorgers) krijgen daarom een brief van de gemeente in hun brievenbus met informatie over de voorschool. Ook bij het Consultatiebureau wordt daarop gewezen. De gemeente stelt subsidie beschikbaar. Hoeveel dat is, hangt ervan af of ouders of verzorgers recht hebben op kinderopvangtoeslag.  

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?