Grote opkomst bij inloopbijeenkomst De Nijverheid over aardgasvrije wijk

70 gebakjes stonden klaar bij de inloopbijeenkomst op 15 oktober in het Vertierkwartier van De Klokstee. Binnen een uur waren ze op, de opkomst was ver boven verwachting. Zo’n 250 belangstellenden uit De Nijverheid, en soms ook daarbuiten, kwamen met hun vragen en ideeën over het aardgasvrij maken van de buurt. De gesprekken met de buurtbewoners, zowel huurders als woningeigenaren, waren prettig en leverden veel waardevolle informatie op.

‘Gaat mijn huur omhoog?’ ‘Moet ik pannen kopen die op een inductieplaat kunnen?’ ‘Wordt mijn woning niet muf door isolatie?’ ‘Hoe werkt een warmtepomp?’ De vragen tijdens de inloopbijeenkomst waren heel praktisch en vooral het kostenplaatje vinden buurtbewoners belangrijk. Buurtbewoners namen tijdens de bijeenkomst plaats aan de verschillende tafels met ‘aardgasvrijexperts’ van Welbions en de gemeente Hengelo. Ook bestuursvoorzitter van Welbions, Harry Rupert, en wethouder Duurzaamheid Claudio Bruggink schoven even aan. ‘Wat een prachtige opkomst’, was de reactie van wethouder Bruggink. ‘Mooi dat mensen in deze wijk zo betrokken zijn. Dat biedt heel veel kansen voor de uitvoering.’

Miljoenensubsidie

Aanleiding voor deze avond is de miljoenensubsidie die De Nijverheid als enige wijk in Overijssel krijgt om minimaal 500 woningen aardgasvrij te maken. Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen (waaronder aardgas) bijdraagt aan klimaatverandering, willen we deze niet meer gebruiken. In 2030 gaat de gaskraan in Groningen dicht en in 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn.

Puzzel

Hóe we van het aardgas af gaan, is nog een flinke puzzel. De gemeente Hengelo en Welbions hebben ook nog niet alle antwoorden. Sommige bezoekers van de inloopavond hadden wel verwacht dat er al meer antwoorden zouden zijn; wordt het warmtenet of een hybride warmtepomp op basis van groen gas? Dat wordt de komende tijd allemaal onderzocht. De inloopavond was bedoeld om zoveel mogelijk informatie op te halen bij de buurtbewoners. Wat zijn de wensen, wat zien de buurtbewoners zitten en wat zijn de zorgen? Wel werd duidelijk dat de meeste bewoners op de avond het milieu een warm hart toedragen, maar dat ze ook hun twijfels hebben over de kosten, nut en noodzaak. In de tafelgesprekken kwamen deze zaken aan bod.

Vervolg

Wat doen de gemeente en Welbions nu? Buurtbewoners schreven hun vragen op en een team van medewerkers probeert daar, zover dat mogelijk is, antwoorden op te geven. Een heel aantal vragen en antwoorden staat al op de website: www.hengeloaardgasvrij.nl. Inwoners van De Nijverheid hebben heel duidelijk aangegeven dat ze betrokken willen blijven op verschillende manieren. Dat gaan we dan ook zeker doen. De Nijverheid, maar ook de rest van Hengelo, houden we goed op de hoogte van de plannen. Dat doen we in elk geval via de website www.hengeloaardgasvrij.nl, het Hengelo’s Weekblad, de BON (bewonersorganisatie Nijverheid), de websites van gemeente en Welbions, en onze sociale media. En natuurlijk via (nieuws)brieven aan huis als er informatie is die u persoonlijk aangaat. De Nijverheid aardgasvrij, we zijn erbij.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?