Hengelo heeft financiën op orde met sluitende begroting

Beleidsbegroting 2019-2022 naar de raad

Het college van B en W legt de eerste begroting van deze college-periode voor aan de gemeenteraad. ‘We presenteren een sluitende begroting die ruimte biedt om te investeren in de binnenstad en in duurzaamheid, maar die tegelijkertijd ook de belangrijke opgave laat zien om bij te sturen in het sociaal domein’, aldus het college. De begroting van Hengelo omvat ruim 300 miljoen euro. Meer informatie over de financien van de gemeente Hengelo vindt u op https://financien.hengelo.nl/.

Het college wil investeren in de stad, zonder dat de Hengeloërs veel extra lokale belasting moeten betalen. Op basis van de huidige voorstellen daalt de lokale lastendruk voor huurders van een woning in 2019 met 0,9% ten opzichte 2018. Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning toe met circa 0,2%.

Investeren in binnenstad en duurzaamheid

In de Beleidsbegroting staat per programma beschreven wat de gemeente in 2019 gaat doen en wat dat mag kosten. Een paar belangrijke pijlers voor het college in 2019:

Sociaal Domein

De gemeente geeft op dit moment meer geld uit aan zorg en ondersteuning dan dat daarvoor vanuit het Rijk binnenkomt. In 2019 geeft de gemeente € 131 miljoen uit aan Wmo, Jeugd en Participatie. Het college verwacht daar bijna € 4 miljoen uit de algemene reserve voor nodig te hebben. Met dat geld wil de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen een baan of zinvolle dagbesteding vinden. Hengeloërs die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben, krijgen die ondersteuning zoveel mogelijk op maat, passend bij hun mogelijkheden en specifieke situatie. De gemeente zoekt samen met zorgpartners steeds meer naar snellere en lichtere ondersteuning dichtbij huis, in plaats van dure maatwerk-voorzieningen. En in 2019 gaat gemeente samen met partners op zoek naar meer oplossingen voor de langere termijn, om de zorg echt inhoudelijk te vernieuwen.

Binnenstad

Wethouder Gerard Gerrits: ‘Samen met onze partners zorgen we in 2019 voor actie in de binnenstad. Geen dikke plannen, maar aanpakken! We gaan in volle vaart verder met de werkzaamheden aan de Enschedesestraat, Langestraat, Kloosterhof en het Burgemeester Jansenplein. We starten in 2019 met de sloop van de Lambertuspassage en we komen met een plan voor het omliggende gebied. Samen met de stad werken we het plan voor het marktplein verder uit.’

Duurzaamheid

Wethouder Claudio Bruggink: ‘Duurzaamheid is absoluut een van de hoofdthema's voor de komende collegeperiode, maar ook voor de vele generaties Hengeloërs na ons. Met Welbions én de inwoners gaan we aan de slag om de Nijverheid aardgasvrij te maken. Daar hebben we een miljoenensubsidie voor gekregen van het Rijk. Ook werken we aan de ontwikkeling van zonneparken. Als dat mogelijk is, willen we in 2019 al een zonnepark op onze eigen grond. En we helpen Metropool met het verduurzamen van hun pand.'

Hart van Zuid

Wethouder Mariska ten Heuw: ‘In 2019 worden weer mooie projecten in Hart van Zuid opgepakt of afgerond: het stadsdeel ‘opent’ zich steeds meer. De ontwikkelaar van het Vereenigingsgebouw start met de verbouw tot horeca-, hotel- en vergaderfaciliteit, de schop gaat in de grond bij het Industrieplein en in 2019 kan iedereen via de unieke nieuwe Boekelosebrug de stad in of uit. Verder gaan we met onze partners aan de slag om mooie en fijne woningen in het gebied te realiseren’.

Cultuur

Wethouder Bas van Wakeren: ‘De fusie van CREA, Techniekmuseum Heim en de Muziekschool Hengelo tot Oyfo is een krachtige bijdrage aan de culturele identiteit van Hengelo. De brede en goede programmering van Oyfo speelt daar een grote rol in. We kunnen niet wachten tot Oyfo zijn deuren opent in het Hazemeijer-complex. In allerlei opzichten een mooie culturele sprong voorwaarts!’

Open bestuursstijl en veiligheid

Burgemeester Sander Schelberg: ‘Wij willen een eigentijdse gemeente zijn, in onze dienstverlening en ook in onze bestuursstijl. We trekken samen op met onze inwoners en onze raad en werken zo gezamenlijk aan oplossingen voor Hengelo. Dat doen we op verschillende onderwerpen en binnen verschillende programma’s’, aldus de burgemeester. Op gebied van veiligheid zet de gemeente zich in om Hengelo een leefbare en veilige stad te laten zijn voor onze inwoners en mensen die hier werken en recreëren. ‘En dat gaat niet vanzelf’, aldus Schelberg: ‘We zetten in 2019 volop in op de thema’s jeugd en middelengebruik, radicalisering, polarisatie en ondermijning.’

Motiemarkt 19 september j.l.

De gemeenteraad bespreekt de voorstellen van het college tijdens de Politieke Markt (volgens verwachting op 17 oktober). Dan kunnen raadsleden ook moties aankondigen om tijdens deze ‘begrotingsraad’ in te dienen, naar aanleiding van de Motiemarkt van 19 september j.l. Mensen konden daar goede ideeën en plannen voor de stad indienen. Volgens verwachting neemt de raad op 6 november een definitief besluit over de Beleidsbegroting.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?