Hengeloër staat achter betalen voor hoeveelheid afval

Van de ondervraagden is 68% het eens met de stelling dat ze voor afval naar gebruik moeten betalen. Dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het Hengelo Panel over afvalinzameling. Verder blijkt dat de deelnemers de Twentse doelstelling ’50 kilo restafval per persoon’ minder belangrijk vinden. Over het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container zijn de meningen verdeeld; 43% vindt dat een probleem, 40% heeft er geen problemen mee.

Goede respons

Van 29 oktober tot en met 11 november 2018 werd de peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.070 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.251 leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 60,4%. In de peiling stonden ook vragen over tarieven, service, milieu, afvalscheiding, de zorgcontainer en grijze keuzecontainer.

Tarieven en service

Een ruime meerderheid (58%) is het (helemaal) eens met de stelling ‘ik weet hoeveel afvalstoffenheffing ik jaarlijks betaal’. Gemiddeld genomen is men enigszins ontevreden over de hoogte van de tarieven. Dit geldt vooral voor de tariefstelling van de keuzecontainer en de vergelijking van Hengelo met omliggende gemeenten. Dat laatste is opmerkelijk, omdat een gemiddeld huishouden in Hengelo het goedkoopste uit is vergeleken met de andere steden in
Overijssel, zoals Deventer, Enschede, Almelo en Zwolle.

Service

Aan de panelleden zijn ook stellingen voorgelegd over de service die inwoners ervaren bij afvalinzameling. Met de stelling ’De afstand van mijn huis tot de ondergrondse container is vrij klein.’ is men het vaakst (helemaal) eens (54 %), gevolgd door ‘Het wegbrengen van het restafval vind ik fysiek niet zwaar’ (46%) en ‘Het wegbrengen van het restafval vind ik geen probleem’ (40 %). Aan de andere kant is maar liefst 43% het met deze stelling (helemaal)
oneens.

Milieu en afvalscheiding

Aan de panelleden zijn ook stellingen voorgelegd over de milieukant van afvalinzameling. Zo is 68% het eens met de stelling ‘Voor energie betaal ik naar gebruik. Dit doe ik ook graag als het om afval gaat.’ De Twentse doelstelling van ‘50 kilo restafval per persoon’ vindt men duidelijk minder belangrijk. Minder dan de helft 44% staat (helemaal) achter deze doelstelling.

Netjes scheiden

Als het over afvalscheiding gaat, zegt het overgrote deel van de panelleden het restafval netjes te scheiden en niet met opzet in de verpakkingencontainer te stoppen of het bijvoorbeeld mee te nemen naar het werk. Ook is het maar voor een klein deel (11%) onduidelijk welk afval in welke container hoort. Bijplaatsen van afval naast de ondergrondse container doet slechts 2% van de panelleden wel eens.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?