Ideeën gezocht voor nieuw beleid

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de Kadernota vast. In dit document staat informatie over de financiële positie van de gemeente, worden voorstellen voor nieuwe gemeentelijke uitgaven (zogenoemd nieuw beleid) gedaan en eventuele bezuinigingen gepresenteerd. De Kadernota wordt geschreven voor een periode van 4 jaar. Binnenkort gaat de gemeente aan de slag met de Kadernota 2020-2023. De eerste stap is bekijken waar de komende jaren extra aandacht en geld voor nodig is.

Oproep: kom met wensen/ideeën

De gemeenteraad wil inwoners, instellingen, organisaties, verenigingen en andere initiatiefnemers uit Hengelo graag de kans geven mee te denken over de wensen voor nieuw beleid en vraagt hen om belangrijke wensen die er zijn kenbaar te maken. Uiteindelijk kan de gemeenteraad uit alle voorstellen een keuze maken waar de gemeente Hengelo zich de komende jaren op gaat richten. De mate waarin voorstellen kunnen worden gehonoreerd is wel afhankelijk van de financiële ruimte die er is. Deze wordt begin juni bekend.

Waarom meedenken?

Hengelo is een financieel gezonde gemeente en wil dat ook blijven. Dat is een behoorlijke opgave. Er zijn maatregelen nodig om de uitgaven in het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg) weer in balans te brengen met het geld dat daarvoor van het Rijk binnenkomt. Daarnaast heeft de gemeenteraad al eerder afgesproken dat we als gemeente investeren in een aantrekkelijke en duurzame (binnen)stad.

Dit alles maakt dat de gemeente zorgvuldig moet bekijken waar we nog wel (extra) in kunnen investeren en waarin niet. De gemeenteraad verwacht dat inwoners, organisaties, instellingen en verenigingen in Hengelo daar vanuit hun werkveld ook belangrijke wensen voor hebben. Daarom nodigt de gemeenteraad iedereen van harte uit om voorstellen voor nieuw beleid in te dienen.

Hoe dient u een voorstel in?

Heeft u een belangrijke wens voor nieuw beleid? Dan kunt u dit voorstel tot 5 april 2019 indienen via het formulier Voorstel nieuw beleid (dit is een pdf-bestand, voor een word-bestand kunt u mailen naar communicatie@hengelo.nl).

Let op: Het is verstandig om u te laten ondersteunen door een (beleids)adviseur van de gemeente bij het invullen van dit formulier. Het voorstel kunt u indienen door dit naar de (beleids)adviseur te mailen of naar gemeente@hengelo.nl (nadat u het voorstel met een adviseur hebt besproken). Hieronder ziet u per beleidsterrein wie u kunt benaderen:

Sport Mark Oude Bennink
Cultuur, Jeugd, zorg, Welzijn Astrid Donderwinkel en Yvonne van den Reek
Duurzaamheid Ineke Nijhuis
Wijkgericht werken, Afvalbeleid HenkJan Fikken
Openbare orde en Veiligheid Olaf Rinket
Binnenstad Joop Nijenhuis
Bedrijven Monique Göritzlener en Hans Jansink
Vernieuwing van de democratie en bestuursstijl Carl Lange
ICT, technologie en automatisering Arjan Lenferink


Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Lotte Koning (tot 5 april) en Mayke ten Bos.
Alle medewerkers zijn bereikbaar via het algemene nummer 14 074 en via gemeente@hengelo.nl. Gebruik als onderwerp 'Nieuw Beleid Kadernota'.

Voorstel presenteren 

Op woensdag 22 mei kunt u uw voorstel of idee aan de leden van de gemeenteraad presenteren tijdens de ‘Politieke Markt Nieuw Beleid’.

En dan?

Het college van B en W bundelt alle voorstellen en biedt dit overzicht aan de gemeenteraad aan. En tijdens de hier bovengenoemde beeldvormende Politieke Markt op 22 mei krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn voorstel kort te presenteren.

Tijdens een volgende beeldvormende politieke markt, op woensdag 12 juni, kan de gemeenteraad reageren op deze voorstellen. Vervolgens biedt het college van B en W de nieuwe Kadernota aan de gemeenteraad aan, met daarin een advies voor de te kiezen beleidsvoorstellen. Hierop kan de raad reageren tijdens een oordeelsvormende Politieke Markt op woensdag 26 juni. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 9 juli wordt er een besluit genomen over de Kadernota.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?