In gesprek over toekomst Buitengebied

Inwoners van het buitengebied van Hengelo zijn allemaal uitgenodigd om op woensdag 3 juli mee te praten over de toekomst van het gebied. De gemeente Hengelo wil namelijk een omgevingsvisie voor het buitengebied opstellen. Dat wil ze niet alleen doen, maar samen met de bewoners. Op woensdagavond 3 juli zijn er in het ROC van Twente verschillende workshops waar bewoners zich voor aan kunnen melden. De avond duurt van 18.30 tot 21.30 uur.

Hoe zorgen wij ervoor dat ons prachtige buitengebied mooi, bruikbaar en leefbaar blijft? Maar dat we ruimte kunnen blijven bieden voor nieuwe ontwikkelingen? Wat is waardevol, wat kan anders en waar liggen kansen? In de omgevingsvisie Buitengebied wil de gemeente Hengelo deze vragen beantwoorden. De omgevingsvisie beschrijft wat we willen voor het buitengebied en hoe we dat samen gaan bereiken.

Rol bewoners

De gemeente Hengelo wil alle meningen horen en laten meewegen bij het opstellen van de omgevingsvisie. Daarmee is gestart door in maart meer dan 30 gesprekken te voeren met inwoners, ondernemers en andere partijen die een relatie hebben met het buitengebied. Uit deze gesprekken zijn vele vragen gekomen, waarover de gemeente op 3 juli met bewoners in gesprek wil. De meeste vraagstukken gaan over landschap, landbouw, recreatie en samenwerking of over de gebieden Woolde, Oele, Beckum, Twekkelo, Driene en Hengelo Noord.

Aanmelden

Op 3 juli kunnen bewoners tijdens verschillende workshops ideeën aandragen en oplossingen bedenken voor de vraagstukken. De bijeenkomst is van 18.30 tot 21.30 uur in het ROC van Twente (Gieterij). Inloop vanaf 18.00 uur. Op de website omgevingsvisiehengelo.nl staat meer informatie over de workshops. Bewoners kunnen zich tot 28 juni aanmelden via deze website.

Jongeren gezocht

Ook jongeren zijn van harte welkom, het gaat immers om de toekomst van hun woonomgeving. Er is tijdens deze avond een speciale workshop voor jongeren.

Jongeren die er op 3 juli niet bij kunnen zijn, kunnen hun mening laten horen via Instagram. Ze kunnen een foto van hun favoriete plekjes in het buitengebied delen op Instagram met de hashtag #praatmethengelo. Onder alle inzendingen verloot de gemeente twee tickets voor het concert van Diggy Dex bij Metropool Hengelo.

Hoe gaat het na 3 juli verder?

Het komende jaar zijn er meerdere momenten waarop iedereen kan mee praten.

In september is er opnieuw een moment waarbij de gemeente met bewoners in gesprek wil over de ideeën en oplossingen die tijdens de workshops zijn genoemd. Dan kan iedereen online zijn/haar mening geven. Eind 2019/begin 2020 krijgen bewoners opnieuw een mogelijkheid om hun mening te geven.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?