Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor de heer Rob Lehr

Op maandag 4 maart reikte burgemeester Schelberg een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Rob Lehr (81). Dit gebeurde tijdens de bestuursvergadering van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. waar de heer Lehr afscheid nam als secretaris en bestuurslid.

De heer Lehr is vanaf eind jaren 90 tot nu bestuurslid en secretaris van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo en omgeving. De Natuur- en MilieuRaad levert een bijdrage aan het groen houden/maken van de gemeente, het beperken van de milieugevolgen en het optimaliseren van de ruimtelijke ordening. Dit alles om de leefbaarheid van de stad in het belang van de inwoners en de natuur te bevorderen. De Natuur- en MilieuRaad is een reguliere adviespartner van de gemeente geworden mede dankzij de inspanningen van de heer Lehr.

Open voor verandering en vernieuwing

Als bestuurslid en secretaris is hij breed en diepgaand op de hoogte van alle relevante zaken binnen en buiten de Natuur- en MilieuRaad. Om de continuïteit te waarborgen, is Lehr actief binnen diverse werkgroepen van de Raad. Hij regelt vrijwilligers via de Slingerbeurs, organiseert tweejaarlijks boomplantfeestjes, thema-avonden, de Nacht van de Nacht en nog meer. Naast zijn rol als secretaris is Lehr ook de spil in de hele organisatie en in de communicatie met de naaste omgeving. Hij is zeer overtuigend als het gaat om het belang van de natuur en het milieu voor de maatschappij. Tegelijkertijd staat hij open voor verandering en vernieuwing. De heer Lehr vervult al bijna 20 jaar een zeer centrale rol binnen de organisatie.

Bestuurslid bij NIVON

Vanaf 2000 tot 2017 was Lehr bestuurslid en leider van diverse activiteiten en groepen, zoals de geschiedenisgroep en de groep Sociaal Toerisme lezingen. Hij zocht presentatoren voor de lezingen die hij organiseerde en bereidde alles voor. Lehr onderhield het contact met partners en was betrokken bij vele vrijwilligersmarkten in de regio en de eigen NIVON Opendagen. Verder verrichtte hij allerlei voorkomende werkzaamheden en kon men altijd op hem rekenen. Lehr is altijd erg gewaardeerd om zijn tomeloze inzet, zijn goede humeur, zijn luisterend oor en zijn grote hulpvaardigheid bij NIVON. Zijn doelstelling in eigen woorden is: ‘mij naar vermogen inzetten om NIVON een leuke, aantrekkelijke club te laten zijn, te blijven en toekomstgericht te worden.’

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?