Life-coach helpt jongeren die buitenspel staan; 3 jarige pilot voor perspectiefjaar 23+ jarigen van start

Jongeren die school hebben verlaten zonder diploma of een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt lopen meer risico om in hun latere leven blijvend buitenspel te komen staan. Het doemscenario voor deze jongeren is een leven lang ‘baantje in-baantje uit’, ‘uitkering in-uitkering uit’. Het college van B en W van de gemeente Hengelo wil er alles aan doen om jongeren tussen 23 en 27 jaar alsnog perspectief te bieden op een zo goed mogelijke toekomst. Daarom trekt het college de komende drie jaar 150.000 euro per jaar uit voor de pilot Perspectiefjaar voor 23+ jarigen.

De gemeente werkt in deze pilot samen met het ROC van Twente, het Leerwerkloket Twente, de Provincie Overijssel en maatschappelijk betrokken ondernemers. De jongvolwassenen en de maatschappelijke partners ondertekenen bij de start van hun perspectiefjaar een inspanningscontract. Deelname aan het perspectiefjaar is daarmee niet vrijblijvend. Gezamenlijk doel van alle partijen is dat de jongvolwassenen met goede begeleiding uiteindelijk door kunnen stromen naar een goede plek op de arbeidsmarkt. 

Inhuur Life-coach én geld voor maatwerkoplossingen

Het college van B en W stelt 150.000 euro per jaar beschikbaar. Ongeveer de helft van het beschikbare bedrag wordt uitgegeven aan de inhuur van een zogenoemde life-coach. Deze kijkt samen met de jongeren naar wat nodig is om weer vooruit te kunnen. En dat is maatwerk: voor de één zal een leer-werktraject een oplossing kunnen bieden. En voor een ander is het van belang dat er eerst gekeken wordt naar goede huisvesting en bijvoorbeeld ondersteuning om uit de schulden te komen. Deze maatwerkoplossingen kunnen betaald worden uit het resterende bedrag.

Compleet aanbod voor álle jongeren

Deze 3-jarige pilot van de gemeente Hengelo is een uitwerking van het zogenoemde Perspectiefjaar, dat de MBO Raad en NRTO in 2017 hebben gelanceerd. Daarin wordt heel specifiek aandacht gevraagd voor de leeftijdsgroep 23 tot 27 jaar, die zonder startkwalificatie thuis op de bank zit. Deze aanpak is een mooie aanvulling op de begeleiding voor jongeren van 16 tot 23 jaar. Zij kunnen rekenen op begeleiding van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeente Hengelo. De RMC klantmanagers helpen bij het zoeken naar de juiste opleiding, maar ook bij het vinden van een passende baan. Het RMC volgt leerlingen VSO, PRO, Entree en BBL vmbo actief vanaf hun 16e tot hun 23e jaar. Doel is om te voorkomen dat ze thuis komen te zitten. Komt iemand toch thuis te zitten? Dan maakt de RMC-klantmanager samen met de jongere een plan om weer naar een opleiding, werk (eventueel met loonkosten subsidie) of dagbesteding te gaan. 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?